120 zadań zakłada Kadencyjny Plan Gospodarczy na lata 2018-2023. Co w nim znajdziemy?

120 zadań zakłada Kadencyjny Plan Gospodarczy na lata 2018-2023. Co w nim znajdziemy?

Rada miejska uchwaliła program na kadencję 2018-2013. Zawiera on ponad 120 zadań m.in. inwestycyjnych służących rozwojowi miasta we wszystkich sferach życia. W ostatniej chwili do programu trafił program likwidacji barier architektonicznych. A przed głosowaniem radni opozycyjni dopatrzyli się, że nie zostało w nim ujęte usunięcie składowiska odpadów.

ARRA

– To nie jest zamknięty katalog – zaznaczył prezydent Rafael Rokaszewicz, ale wyjaśniał, że usunięcie składowiska to zadanie bieżące, nie inwestycyjne.

1

Kadencyjny Plan Gospodarczy na lata 2018-2023 liczy ponad 120 pozycji. Co się w nim znalazło?

Dział gospodarka zawiera środki na wspieranie urzędu pracy w redukcji bezrobocia, wsparcie dla biznesu czy uzbrojenie 70 ha w miejskiej strefie inwestycyjnej pod kolejne inwestycje.

Długa jest też lista inwestycji w mieszkalnictwo mieszkaniowe w każdej formie, od TBS po budynki komunalne i socjalne oraz nowe tereny pod budowę domków. Infrastruktura komunalna to m.in. zapowiedź inwestycji w energooszczędne oświetlenie, nowe miejsc w przedszkolach i żłobkach, parkingi przy cmentarzach czy wdrażanie programu antysmogowego.

Listę zaplanowanych 42 inwestycji drogowych i transportowych otwierają zabiegi o powstanie i ewentualne współfinansowanie obwodnicy Głogowa z drugą przeprawą mostową i przywrócenie połączenia kolejowego z Lesznem. W pierwszej dziesiątce jest budowa kładki lub przejścia podziemnego przy różowym moście i remont estakady wzdłuż zamku. Zaplanowano budowę i remont wielu ulic, od Długiej z odcinkiem Kołłątaja, wokół Placu Jana z Głogowa i Placu 1000-lecia, Poczdamskiej, Jedności Robotniczej, Spółdzielczej i innych na wszystkich osiedlach, zwykle z nowymi miejscami postojowymi.

Nowe parkingi mają powstać pomiędzy ul. Brama Brzostowska i Starowałową, w okolicy ul. Kołłątaja czy między ul. Keplera i Galileusza. Parking przy MOK-u ma być rozbudowany. Jedne z bardziej kosztownych inwestycji to budowa nowych rond z udziałem finansowym GDDKiA i DSDiK. Dwa powstaną na skrzyżowaniach ul. Piłsudskiego z Wojska Polskiego i z Legnicką, a może i na skrzyżowaniu Wita Stwosza z drogą wojewódzką. KPG uwzględnia też remont alejek, schodów i oczek wodnych w parku przy ul. Budowlanych. 17 inwestycji w infrastrukturę społeczną ucieszy aktywnych głogowian w każdym wieku.

KPG zapowiada budowę Centrum Rekreacji i Sportu Górków ze szlakami dla rowerów, biegaczy i strzelnicą sportową, rozbudowę stadionu zgodnie z wymogami PZPN, budowę parku i terenów rekreacyjnych na os. Piastów i parku nauki. Na każdym osiedlu ma być plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, będzie wodny plac zabaw na obiektach Chrobrego, a nad Odrą tereny rekreacyjne z ożywieniem placu festynowego i zagospodarowaniem zatoki przy LOK-u. Powstanie też ścieżka rowerowa do Kulowa i interaktywny plac zabaw za szkołą muzyczną.

Inwestycje w zabytki to m.in. remont fortyfikacji i otwarcie podziemi dla zwiedzających, winda w fosie i remont amfiteatru przy zamku. I wreszcie zdrowie z zapowiedzią objęcia przez miasto co najmniej połowy udziałów szpitala i jego rozwój, liczne programy prozdrowotne, m.in. antyarsenowe, profilaktyka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży, budowa hospicjum, rozwój usług specjalistycznych i stworzenie portalu zdrowia z pełną informacją o programach zdrowotnych i profilaktycznych.

W zakresie wsparcia społecznego program kadencyjny zapowiada budowę miejskiego centrum integracji i program sportowy dla dzieci niepełnosprawnych.

Podziel się informacją ...
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •