Trwa rewitalizacja Parku Sapera
Dzieje się

Trwa rewitalizacja Parku Sapera

Obecnie przygotowywane są szalunki pod budowę nowych schodów oraz trwa oczyszczanie i przygotowywanie terenu pod nasadzenia. Zakres prac drugiego etapu obejmuje roboty rozbiórkowe ...