Artykuł Informacyjny

3 miliony złotych na inwestycje podnoszące bezpieczeństwo. Skorzystają gminy z całego regionu5 min na czytanie

3 miliony złotych na inwestycje podnoszące bezpieczeństwo. Skorzystają gminy z całego regionu

Samorząd województwa dofinansuje w tym roku aż 27 projektów. Z pomocy skorzysta między innymi gmina Przemków. Dzięki temu programowi w najbliższym czasie na terenie województwa powstanie wiele nowych chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, czy energooszczędnego oświetlenia.

Dotacje celowe, które samorząd województwa przekazuje w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, to pieniądze na realizację zadań dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego. Należą one do zadań własnych danego samorządu terytorialnego. Gminy o niskich dochodach podatkowych mogą jednak liczyć na pomoc samorządu województwa.

Cały czas rozwijamy dolnośląską infrastrukturę. Realizowane zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej obejmują między innymi montaż lamp drogowych, budowę sygnalizacji świetlnej, wymianę nawierzchni dróg i chodników, budowę obiektów mostowych czy rozwój infrastruktury rowerowej. Środki te mają polepszyć komfort życia mieszkańców oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo na terenie poszczególnych gmin – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W tym roku o dofinansowanie w ramach DFPR starało się 50 gmin. Dotacje celowe w łącznej kwocie 3 mln zł ostatecznie trafią do 27 z nich.

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej to bardzo popularna wśród lokalnych samorządów forma naszego wsparcia w realizacji inwestycji poprawiających bezpieczeństwo Dolnoślązaków. Dzięki naszym środkom zwiększamy w szczególności bezpieczeństwo na drogach, co z pewnością wpłynie na zmniejszenie liczby wypadków – mówi Piotr Karwan, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki tym dofinansowaniom mieszkańcy gminy Przemków już niedługo będą mogli korzystać z nowego oświetlenia ulicznego.

Zgodnie z regulaminem, w programu w przypadku pojawienia się oszczędności bądź zwiększenia puli środków przeznaczonych na realizację DFPR 2022, dofinansowania zostaną przekazane także kolejnym podmiotom z listy rankingowej.

Lista dofinansowanych zadań:

 1. Bielawa – budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie,
 2. Piława Górna – budowa odcinka chodnika w pasie drogi gminnej nr 118064D ulicy Kośmińskiej w Piławie Górnej,
 3. Bystrzyca Kłodzka – budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w miejscowości Bystrzyca Kłodzka,
 4. Kłodzko w. – remont dwóch obiektów mostowych pieszo-jezdnych nad rzeką Biała Lądecka we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie,
 5. Szczytna – poprawa bezpieczeństwa drogowego w ramach przebudowy ul. Szpitalnej w Szczytnej,
 6. Lewin Kłodzki – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lewina Kłodzkiego poprzez przebudowę drogi gminnej,
 7. Międzylesie – budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1,715 – ETAP-2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka,
 8. Jaworzyna Śląska – budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 111240D w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej w Jaworzynie Śląskiej,
 9. Stoszowice – poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę i modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Lutomierz – Lutomierz Kolonia,
 10. Złoty Stok – poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku,
 11. Wińsko – podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez wykonanie chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych, oświetlenia solarnego LED oraz modernizację parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie,
 12. Bierutów – dostawa i montaż drogowych lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów,
 13. Gryfów Śląski – budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej i modernizacja sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego,
 14. Pielgrzymka – poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowanego przejścia dla pieszych,
 15. Kowary – budowa dwóch bezpiecznych przejść oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum Kowar,
 16. Chojnów m. – podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego wraz z rozbiórka istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie,
 17. Góra – wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra – etap II,
 18. Żmigród – rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród,
 19. Kudowa-Zdrój – Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej,
 20. Gaworzyce – poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Gaworzyce poprzez przebudowę drogi gminnej – bezpieczna droga do szkoły,
 21. Przemków – poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Przemków poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
 22. Lubań – bezpieczniej w Gminie Lubań – budowa oświetlenia ulicznego,
 23. Cieszków – budowa chodnika na ul. Polnej w Cieszkowie,
 24. Udanin – Podniesienie bezpieczeństwa drogowego w roku 2022 na terenie Gminy Udanin,
 25. Olszyna – Oznakowanie dróg gminnych w gminie Olszyna,
 26. Siekierczyn – Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Siekierczyn,
 27. Wołów – Budowa trzech wyniesionych przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa przechodniów – ul. Komuny Paryskiej, Zwycięstwa i Szkolna w Wołowie.

Zobacz inne