Dzieje sięGłogów

Aktywni seniorzy z klubu u Mikołaja1 min na czytanie

Aktywni seniorzy z klubu u Mikołaja

Klub seniora ,,u Mikołaja,, działa przy kościele pw. św. Mikołaja od 2018 roku. Powstał z inicjatywy ks. Stanisława Brasse, a jego przewodniczą została Krystyna Kuźnicka. Klub skupia ludzi starszych, samotnych, emerytów, rencistów. Spotkania odbywają się w każdy czwartek, o godz.16 w sali Collegium.

Wśród zadań, jakie postawił sobie klub, są przede wszystkim integracja i aktywizacja osób starszych zarówno ze środowiskiem jak i z parafią, poprawa sprawności manualnej i ruchowej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, promowanie wiedzy o regionie a przede wszystkim trwałe budowanie więzi międzyludzkich.

W ostatnim czasie seniorzy wybrali się na wycieczkę pod hasłem ,,Wśród wzgórz Dalkowskich” z przewodnikiem panią Agnieszka Górska z głogowskiego muzeum. Wyjazd współfinansowany był ze środków Gminy Miejskiej Głogów.
RED
źródło:DGL News

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się