Dzieje sięGłogów

Andrzej Radomski: Tęczowy Piątek? Taka akcja nie powinna wydarzyć się w szkole2 min na czytanie

Andrzej Radomski: uzasadnienie prokuratora jest kuriozalne

Na piątek (25.10.) młodzież w całym kraju, także w Głogowie, zapowiedziała włączenie się w ogólnopolską akcję „Tęczowy Piątek” polegającej na tym, że uczniowie do szkół przyjdą ubrani tego dnia w tęczowe kolory. W ten sposób mają być solidarni z środowiskami LGBT. Radny powiatowy Andrzej Radomski interweniuje w tej sprawie i sprzeciwia się takim przedsięwzięciom. – Tęczowy Piątek? Taka akcja nie powinna wydarzyć się w szkole – mówi wprost.

Do przewodniczącego rady powiatu złożył zapytanie w tej sprawie – czy w szkołach faktycznie dyrekcje nic o tym nie wiedzą? Pokazał nam też wiadomość, którą uczniowie mieli między sobą rozsyłać. Wynika z niej, że Tęczowy Piątek to ich inicjatywa i każdy może się do niej przyłączyć.

Ale na tym nie koniec. Radny kontaktował się z Kuratorium Oświaty w Legnicy. Publikujemy odpowiedź, jaką otrzymał.

„Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, ani kuratoria oświaty nie są inicjatorami akcji o nazwie „tęczowy piątek”. W prawie oświatowym nie ma takiego pojęcia, ani takiej definicji.

Stanowczo podkreślamy, że obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości mają również prawo zgłosić się do kuratorium oświaty. Rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami są obecne w szkole.

Zgodnie z art. 86 ustawy prawo oświatowe w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, pozapolityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Natomiast wszelkiego typu programy zawierające treści wychowawcze muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole. Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Szkoła musi przestrzegać prawa, a dobro dzieci jest dla nas priorytetem.” – czytamy.

Wygląda jednak na to, że reakcja radnego nie przyniesie efektu. Jeżeli uczniowie będą chcieli i rodzice im na to pozwolą, to przyjdą ubrani na kolorowo i w ten sposób coś jednak zaprotestują. MK

Podziel się informacją ...
  • 459
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się