Dzieje sięGłogów

Bałagan z dodatkiem węglowym. Kilka osób się odwołało, a przepisy się ciągle zmieniają1 min na czytanie

Można składać wnioski. Dodatki "na ciepło" na kontach jeszcze przed zimą?

Do głogowskiego MOPS-u trafiło 736 wniosków o dodatek węglowy. Nie jest jednak kolorowo, bo przepisy ciągle się zmieniają, a urzędnicy muszą się dostosowywać do nowych wytycznych. Po wprowadzeniu zasady “jeden adres – jeden dodatek” w urzędach pojawiły się odmowne decyzje i skargi mieszkańców, choć w Głogowie odwołanie złożyły tylko 4 osoby.

-Odwołania zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy i obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie tych spraw przez organ II instancji – informuje Mirela Procanyn z głogowskiego MOPS-u i informuje o zmianie przepisów z 3 listopada: – Dotyczą gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem. Takie gospodarstwa domowe, po nowelizacji przepisów, będą mogły ubiegać się o dodatek węglowy, jednak po spełnieniu pewnych warunków, m.in. muszą zamieszkiwać w odrębnych lokalach mieszkalnych i wykorzystywać oddzielne lub współdzielone źródła ogrzewania – wyjaśnia.

Osoby, które otrzymały pisma w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (ze względu na ten sam adres zamieszkania) będą mogły złożyć ponownie wniosek o wypłatę dodatku.

RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się