Dzieje sięGłogówKGHM

Barbórka. Życzenia górnikom złożył premier Morawiecki, wicepremier Kaczyński czy poseł Zubowski4 min na czytanie

Barbórka. Życzenia górnikom złożył premier Morawiecki, wicepremier Kaczyński czy poseł Zubowski

Przy zachowaniu pandemicznych obostrzeń i zasad bezpieczeństwa – akademia barbórkowa zainaugurowała obchody Święta Górników w KGHM. W tym roku, podobnie jak w poprzednim uroczystości barbórkowe zostały ograniczone do wręczenia odznaczeń, mszy św. i składania kwiatów przy pomniku Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

– Dzisiaj za wszystkie nasze sukcesy – produkcyjne, związane z bezpieczeństwem, za dobry wynik finansowy, za wiele powodów dzięki którym możemy dzisiaj świętować i się cieszyć – chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować zaczynając od pracowników, kadry menadżerskiej, ale też całemu otoczeniu – administracji rządowej, samorządowej, prezydenckiej, parlamentarzystom, wszystkim instytucjom z którymi współpracujemy. Barbórka to święto górników, miedziowa Górnicza Brać to fundament KGHM, fundament naszej przyszłości. Cieszmy się i świętujmy ten dzień. Niech święta Barbara otacza Was i Waszych bliskich opieką. Niech żyje nam Górniczy Stan. Szczęść Boże! – powiedział podczas barbórkowej uroczystości Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Życzenia barbórkowe górnikom Polskiej Miedzi złożył m.in. Premier Mateusz Morawiecki. W przesyłanym filmie Premier podkreślał, że „Barbórka przypomina o tym, że być górnikiem to nie tylko mieć zawód. Być górnikiem to oznacza również być częścią bogatej kultury i tradycji. (…) Swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem zbudowaliście jedną z najważniejszych spółek wydobywczych na świecie. Tworzycie wspólnotę pracy, celów i wartości. Dziękuję za to”.

Listy do górników KGHM skierowały najważniejsze osoby w państwie. Prezydent Andrzej Duda podkreślił “Z okazji Barbórki pięknego górniczego święta, składam najlepsze życzenia pomyślności wszystkim pracownikom KGHM. W imieniu Rzeczypospolitej wyrażam wielki szacunek i uznanie Górniczej Braci. Dziękuję za trudną i ogromnie potrzebną pracę, bez której nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka i nie byłoby możliwe spokojne i bezpieczne życie Polaków. Razem z Państwem pochylam głowę przed górnikami, którzy służąc rodakom odeszli na wieczną szychtę. (…) Niech święta Barbara wspiera Państwa we wszystkich wyzwaniach. Życzę Państwu bezpiecznej, spokojnej pracy, zdrowia i życiowego powodzenia. Niech szczęście i pomyślność panuje w Państwa rodzinach, spełniają się Państwa plany i ambicje. Niech przyszłość przyniesie dobre dni. Szczęść Boże!”

Z kolei Wicepremier Jarosław Kaczyński życzył pracownikom KGHM” Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, a Spółce kolejnych sukcesów. Niech święta Barbara ma Państwa w swojej opiece! (…) Za te wszystkie wysiłki i starania wyrażamy ogromną wdzięczność byłym i obecnym Członkom Społeczności KGHM Polskiej Miedzi oraz wszystkim Osobom, które wniosły i wnoszą swój wkład w rozwój polskiego przemysłu miedziowego. Bóg Państwu zapłać!”.

Pracownikom KGHM podziękował i życzenia skierował również w specjalnym liście Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, który napisał: “Dziś jedyne słowo, które przychodzi na myśl to – dziękuję. Dziękuję za Państwa trud podejmowany z myślą o innych, zaangażowanie i poświęcenie. Za odwagę i mądrość. Za etos pracy i życia górnika, pielęgnowanie wielowiekowej tradycji i przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia i poczucia bezpieczeństwa”.

Podczas akademii blisko 70 pracowników KGHM otrzymało odznaczenia państwowe, kordziki górnicze i honorowe szpady górnicze. Wyróżnieni z rąk ministra Adama Kwiatkowskiego odebrali Medale za Długoletnią Służbę. Złoty Krzyż Zasługi za wkład w rozwój gospodarki przyjął również prezes Marcin Chludziński.

4 grudnia w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie zaplanowana została msza w intencji górników. Przed południem delegacje z centrali i oddziałów KGHM będą składać kwiaty i wiązanki przy pomniku Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

Ze względu na pandemię zarząd KGHM zdecydował o odwołaniu tradycyjnych karczm i combrów oraz Pochodu Lisa Majora.

Święta Barbara z Nikomedii, żyjąca na przełomie III i IV w. n.e. na terenie ówczesnej Syrii i Turcji, jest patronką zawodów „trudnej pracy” – górników, hutników, marynarzy, rybaków czy żołnierzy. W okolicach 4 grudnia organizowane są uroczystości określane mianem „Barbórki” – oficjalne, np. akademie, pochody, spotkania i msze święte oraz różne imprezy towarzyszące.
RED

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się