my:JerzmanowaRegion

Bardzo dobry rok dla gminy Jerzmanowa. I to pomimo epidemii5 min na czytanie

Bardzo dobry rok dla gminy Jerzmanowa. I to pomimo epidemii

Gmina Jerzmanowa od lat notuje dynamiczny rozwój należąc każdego roku do dziesiątki najlepiej inwestujących i rozwijających się gmin wiejskich w Polsce. Czy rok 2020 zapisze się pod tym względem jako kolejny dobry rok czy może ze względu na trwającą pandemię będzie pierwszym rokiem gospodarczego spowolnienia? O to zapytaliśmy wójta gminy Lesława Golbę.

– Tak jak wszystkie samorządy, podobnie my zmagamy się od marca z tą trudną sytuacją spowodowaną koronawirusem. Staramy się jednak konsekwentnie realizować plany inwestycyjne i założony na ten rok budżet. Zanotowaliśmy spadek dochodów z tytułu podatków dochodowych łącznie na kwotę prawie 390 tys. zł. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną wywołaną pandemią postanowiliśmy pomóc wszystkim naszym mieszkańcom. Przyjęliśmy rozwiązania pomocowe w postaci zastosowania ulg podatkowych w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych. Z tego tytułu do budżetu wpłynęło mniej dochodów, w sumie na kwotę ponad 243 tys. zł. Nie odbiło się to jednak negatywnie na inwestycjach gminnych, na które wydatkowaliśmy w tym roku ponad 20 mln 890 tys. zł. To rekordowa kwota stanowiąca prawie 31% budżetu.

– Patrząc na ten rok z punktu widzenia największych inwestycji, trzeba powiedzieć, że był to rok wyjątkowy, gdyż prowadziliśmy jednocześnie trzy duże inwestycje. Zakończyliśmy niezwykle ważne zadanie jeśli chodzi o zapewnienie opieki przedszkolnej dla naszych najmłodszych, a mianowicie budowę przedszkola i żłobka w Jaczowie. Od września w obu tych nowych i bardzo nowoczesnych placówkach mamy 116 dzieci. Także, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to zakończona została budowa nowoczesnego ośrodka zdrowia w Jerzmanowej. Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli to za kilka tygodni nasi mieszkańcy będą w nim przyjmowani. Trzecią największą inwestycją praktycznie w większości zrealizowaną w tym roku jest przebudowa starej stodoły i obory na świetlicę wiejską i kręgielnię w zespole pałacowo-parkowym w Jerzmanowej. To przedsięwzięcie jest szczególne, dlatego zgłosiliśmy je do konkursu „Modernizacja roku 2020”. Na te trzy sztandarowe inwestycje wydatkowaliśmy ponad 13 mln 844 tys. zł, z czego prawie 3 mln dofinansowania ze środków unijnych.

– Obok tych największych zadań realizowaliśmy także wiele inwestycji o mniejszym rozmiarze. W zakresie poprawy gminnej infrastruktury drogowej rozbudowaliśmy ulicę Smardzowską, wybudowaliśmy ulicę Cyprysową i przebudowaliśmy ulicę Główną w Jaczowie. Powstały na nich nowe nawierzchnie asfaltowe, chodniki ze zjazdami, miejsca parkingowe i nowoczesne oświetlenie drogowe, które wykonaliśmy także na przejściu dla pieszych w Kurowicach oraz przy ulicy Głogowskiej i Parkowej w Jerzmanowej. W zakresie rekreacji wykonaliśmy m.in. całościową modernizację placu zabaw w Bądzowie, doposażyliśmy w urządzenia zabawowe place zabaw w większości miejscowości naszej gminy. Wykonaliśmy monitoring przy stawie i placu zabaw w Kurowie Małym czy oświetlenie wiat rekreacyjnych w Smardzowie. Łącznie na te i wiele innych zadań wydatkowaliśmy ponad 6 mln zł.

– Wskutek panującej pandemii w różnych obszarach działania gminy, jak w oświacie, lokalnym transporcie zbiorowym czy kulturze i opiece społecznej uległy zmniejszeniu wydatki. Te nazwijmy je „oszczędności” skierowaliśmy na wyposażenie nowo powstałych jednostek oraz ośrodka zdrowia, a także na zmniejszenie deficytu o kwotę 900 tys. zł.

– W tym roku podobnie jak w poprzednich latach realizowaliśmy programy ekologiczne i edukacyjne. Te pierwsze to m.in. dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza czy odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest, a także odpłatne przejmowanie sieci wodno – kanalizacycjnych od prywatnych inwestorów. Na te działania przeznaczyliśmy ponad 1 mln zł. Wśród działań edukacyjnych realizowaliśmy takie programy jak: „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa”, „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla rodziców na powrót do pracy” oraz „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”.

– Jak powiedziałem wcześniej ten rok był dla nas rokiem wyjątkowym ze względu na rekordowe środki przeznaczone na inwestycje. Był on także wyjątkowy z innego względu. Jak wiemy, mieszkańcy naszej gminy 12 lipca podczas drugiej tury wyborów prezydenckich spisali się na medal, a raczej trzeba powiedzieć na nowy samochód strażacki, gdyż w byłym województwie legnickim uzyskaliśmy najwyższą frekwencję – 73,12%, za co nagrodą był nowy średni wóz o wartości 800 tys. zł. Przyjechał on już do nas trzy tygodnie temu. Trafił do jednostki OSP w Jaczowie i jestem przekonany, że w rękach tamtejszych druhów będzie dobrze służył wszystkim mieszkańcom. Dbając o bezpieczeństwo doposażyliśmy w tym roku wszystkie nasze jednostki w sprzęt i umundurowanie na kwotę ponad 220 tys. zł.

– Powoli kończy się ten rok i oczywiście myślimy o tym czy nowy 2021 rok będzie dla nas nadal tak pandemiczny, ale równie udany jak ten mijający. Mogę już teraz powiedzieć, że z punktu widzenia budżetu będzie szczególny. A to za sprawą decyzji jaką podjąłem konstruując nowy budżet. Otóż po raz pierwszy w historii będzie to budżet zrównoważony, tzn. bez deficytu. Chcę, abyśmy rozwijali naszą gminę tak jak dotychczas, ale przy zrównoważonych wydatkach i dochodach.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w my:Jerzmanowa