Dzieje sięGłogów

Będzie miał kto załatać drogi powiatu głogowskiego1 min na czytanie

W powiecie drogi dziurawe jak szwajcarski ser. W tym roku remont tylko jednej z nich, a co dalej?

Firma Borowczyk z Biedrzychowej, która wygrała przetarg na remonty miejscowe dróg powiatowych, na gorąco masą bitumiczna w sześciu etapach – będzie całkiem nowym wykonawcą takich usług na terenie naszego powiatu.

Do przetargu zgłosiła się jeszcze trzy inne firmy, ale wybrano korzystniejszą, natomiast dwie spośród nich odrzucono z powodu rażąco niskiej oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia. Pomysł był taki, aby organizowany co roku przetarg na wyłonienie wykonawcy do remontów dróg powiatowych zamiejskich rozbić na dwa zlecenia, a tym samym miało być łatwiej o chętnych do wykonywania tych zadań. Częściowo jak widać to się udało, znaleziono wykonawcę remontów i napraw, tzw. łatania dziur sześć razy do roku. Niestety, trzeba było unieważnić postępowanie dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich. Zgłosiły się co prawda trzy firmy, lecz jedną wykluczono z powodu niespełniania warunków.

Powiat na te roboty dysponuje kwotą 437 tys. zł. Dwie inne firmy przedstawiły oferty znacznie przewyższające możliwości powiatu głogowskiego – najniższa opiewała na ponad 600 tys., a najwyższa była GPK Suez na ponad 900 tys. zł. Zapewne trzeba będzie organizować następny przetarg.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się