Artykuł Informacyjny

Będzie więcej unijnych pieniędzy dla Dolnego Śląska! To sukces negocjacyjny Zarządu Województwa4 min na czytanie

Będzie więcej unijnych pieniędzy dla Dolnego Śląska! To sukces negocjacyjny Zarządu Województwa

Znamy już ostateczny podział środków unijnych dla regionów na najbliższe 7 lat. Dolny Śląsk zyska w porównaniu z kończącą się perspektywą na lata 2014-2020 i będzie miał do dyspozycji ponad 10 miliardów złotych. To efekt skutecznych negocjacji marszałka Cezarego Przybylskiego i Zarządu Województwa dotyczących podziału rezerwy programowej.

Dzięki pieniądzom, jakie Dolny Śląsk otrzyma z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, będzie można przeprowadzić wiele ważnych dla regionu inwestycji.

– To nasz duży sukces. Trzeba pamiętać, że Dolny Śląsk, jako region w okresie przejściowym, miał trudniejszą pozycję negocjacyjną, ponieważ Unia najsilniej wspiera obszary słabiej rozwinięte. Ostatecznie, dzięki naszym staraniom, będziemy mieć do dyspozycji więcej pieniędzy, niż w ostatnich latach. Jestem spokojny o dalszy dynamiczny rozwój i inwestycje na Dolnym Śląsku – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Początkowo, kwota zaproponowana dla Dolnego Śląska wynosiła 870 milionów euro. Dzięki negocjacjom Zarządu Województwa udało się ją podwoić i ostatecznie nasz nowy program regionalny liczy ponad 1 miliard 673 miliony euro.

To jednak nie wszystko – w obecnej unijnej perspektywie finansowej dostępny jest nowy instrument, czyli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. W jego ramach Dolny Śląsk otrzyma dodatkowo 556 milionów euro.

W sumie w latach 2021-2027 region będzie dysponował kwotą ponad 2,2 miliarda euro. Ten wynik, przy uwarunkowaniach mniejszego budżetu Polityki Spójności w nowej perspektywie oraz przejściu naszego regionu z kategorii słabiej rozwiniętego do kategorii regionu w okresie przejściowym, jest bardzo dużym osiągnięciem. Warto również zauważyć, iż wśród województw Polski Zachodniej (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) będziemy dysponować największą alokacją na program regionalny (bez Funduszu Sprawiedliwej Transformacji).

– Dzięki wsparciu unijnemu przez ostatnie lata udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji, istotnych dla mieszkańców Dolnego Śląska. Nie mniej potrzeby są jeszcze ogromne, przed nami m.in. odtwarzanie wielu połączeń kolejowych, poprawa stanu dróg w gminach i powiatach, dużo do zrobienie jest również w obszarze służby zdrowia czy ochrony środowiska. Większe środki unijne, jakie udało się wynegocjować w ostatnim czasie dla naszego województwa, wsparte programami rządowymi, gwarantują, że będziemy dalej realizować ważne projekty inwestycyjne w obszarach wymagających naszego wsparcia – mówi Piotr Karwan, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Sukces negocjacyjny Zarządu Województwa potwierdza fakt, że region otrzymał największą część rezerwy rozdysponowanej przez Ministerstwo po przeprowadzonych negocjacjach ze wszystkimi województwami w Polsce. Kwota ta wynosi aż 803 416 820 euro i stanowi ponad 11 proc. całej rezerwy. Przedstawiciele samorządu dolnośląskiego podczas rozmów ze stroną rządową przedstawili mocne argumenty, wskazali wyzwania rozwojowe regionu (w tym duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne) i zaproponowali sposoby na ich skuteczne rozwiązanie. Argumentacja ta spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością, co wpłynęło na ostateczną decyzję rządu.

– Nowy podział środków unijnych daje nam możliwość kontynuowania i planowania najważniejszych inwestycji dla Dolnoślązaków, takich jak m.in. rewitalizacje linii kolejowych, nowe pociągi, remonty dróg, a także Cyklostrada Dolnośląska i wiele innych – podsumowuje Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa.

Dzięki wynegocjowanym środkom dla regionu, będzie można także kontynuować kluczowe dla mieszkańców inwestycje związane z ochroną zdrowia, m.in.: budowa Nowego Szpitala Onkologicznego, rozwój opieki okołoporodowej czy nowe programy profilaktyczne.

Samorządy województw mogą zarządzać około 40 proc. funduszy z polityki spójności na lata 2021-2027. To w sumie 28,4 mld euro. Każda jednostka będzie miała swój program regionalny, w ramach którego rozdysponuje pieniądze.

Źródło: pixabay.com
Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne