Dzieje sięGłogów

Budżet przyjęty. Dziewięciu radnych wstrzymało się od głosu1 min na czytanie

sesja 25

Radni miejscy przed chwilą przegłosowali budżet na przyszły rok. Dziewięciu radnych wstrzymało się od głosu: Leszek Drankiewicz, Mariusz Kędziora, Łukasz Kogut, Andrzej Koliński, Norbert Penza, Elżbieta Rybak, Krzysztof Sarzyński, Marek Sienkiewicz i Marcin Zubowski. Pozostali, czyli 13 radnych, głosowało za przyjęciem budżetu.

Dochody bieżące oszacowano na 343 mln zł. Wydatki zaś na 380 mln zł. Deficyt w kwocie 36,8 mln zł ma zostać pokryty z nadwyżki budżetu z ubiegłych lat. A także z przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się