Gmina Głogów

Była szkoła, będzie kaplica. Wiadomość ucieszyła mieszkańców1 min na czytanie

Była szkoła, będzie kaplica. Wiadomość ucieszyła mieszkańców

Uchwała o gotowości do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Tęczowej w Ruszowicach w przypadku przeznaczenia jej na cele działalności sakralnej przyjęta. Będzie to możliwe po uchwaleniu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiającej przeznaczenie nieruchomości na działalność sakralną oraz po przeznaczeniu jej przez wójta do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie.

Opuszczona szkoła w środku wsi niszczeje od wielu lat. Ostatnie żywsze dyskusje o wykorzystaniu budynku toczyły się w ostatniej kadencji wójta Andrzeja Krzemienia. Były inicjatywy społeczne, by za symboliczną kwotę przekazać ją parafii na kaplicę czy stowarzyszeniu na przedszkole. Teraz uchwala rady otwiera możliwość dla kaplicy.

– I bardzo dobrze, po co ma niszczeć dalej? – Agnieszka Krupa, sołtys Ruszowic, zapewnia, że mieszkańcy wsi się cieszą, tym bardzie że społecznie budowali część szkoły. Procedura zmiany planu zagospodarowania może potrwać co najmniej 7-8 miesięcy.

Ks. Piotr Matus, proboszcz parafii w Jaczowie, podkreśla, jak ważna jest dobra wola ludzi, którzy chcą to dzieło wspierać, by ocalić budynek dla mieszkańców Ruszowic.
GH

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Gmina Głogów