Dzieje sięGłogów

Cena wody idzie w górę o 21 groszy. Ścieki też drożeją2 min na czytanie

Cena wody idzie w górę o 21 groszy. Ścieki też drożeją

Od 1 czerwca zmianie uległa wysokość stawek opłat za wodę i ścieki. Cena za kubik wody według najnowszej taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie wzrosła o 21 groszy z 5,23 zł do 5,44 zł. Cena za kubik ścieków o 17 groszy – z 5,72 zł do 5,89 zł. Łącznie zatem za kubik zużytej wody i odprowadzonych ścieków zapłacimy 11 zł i 33 grosze. Łączna podwyżka obu pozycji wyniesie nas 38 groszy.

Czy i jak to odczujemy? Jeśli założy się, że przeciętnie osoba w domu zużywa miesięcznie około dwóch kubików wody i ścieków to zapłacimy za nią około 80 groszy. Wystarczy przemnożyć tę wartość przez ilość osób w domu i wiemy, o ile może się zwiększyć nasz comiesięczny rachunek.

Co stanowi przyczynę wzrostu cen wody i ścieków? Jak informuje Anna Białęcka, rzecznik PWiK, nie da się wskazać jednej głównej przyczyny wzrostu kosztów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

– Po pierwsze do kalkulacji części kosztów ujęto spodziewane zmiany warunków ekonomicznych świadczenia usług: chodzi tu o takie elementy kosztotwórcze jak: wzrost podatków, nakładów remontowych, koszty materiałów oraz kosztów świadczenia pracy. Po drugie: przyjęto inflacyjny wzrost pozostałych pozycji kosztowych: prognozowana w lutym 2018 r. inflacja na lata 2019-2020 według założeń makroekonomicznych wyniosła odpowiednio 2,3 proc i 2,5 proc. – wyjaśnia A. Białęcka.

Na stawki miał wpływ także kolejny fakt. Spółka w ostatnich latach przeprowadziła wiele inwestycyjnych, głównie modernizacyjnych, które służyć ciągłej poprawie jakości świadczonych  przez PWiK usług. Konieczne były także inwestycje, wynikające z dostosowania eksploatowanych obiektów do zmieniających się przepisów prawa. – Te Inwestycje także powodują wzrost kosztów – dodaje A. Białęcka.

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się