KGHMRegion

Chcesz być przywódcą? Zgłoś się do projektu “Przewodnicy” KGHM. Ruszył nabór3 min na czytanie

Automatycznie zapisany szkic 310

Rusza rekrutacja do projekt Szkoła Przywództwa „Przewodnicy” KGHM. Na stronie internetowej spółki https://kghm.com/pl/przewodnicy-formularz-2019 udostępniony został elektroniczny formularz umożliwiający zainteresowanym aplikowanie do udziału w I edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”. W regulaminie projektu poznać można też proces rekrutacyjny, kryteria, jakie muszą spełniać uczestnicy przedsięwzięcia oraz terminy, w jakich odbywać się będą zajęcia.

O udział w projekcie mogą ubiegać się studenci i absolwenci uczelni wyższych w wieku 21-25 lat, którzy mają zaliczone sześć semestrów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i mogą pochwalić się odpowiednimi wynikami w nauce. W ramach postępowania kwalifikacyjnego sprawdzane będą również predyspozycje przywódcze oraz zdolności do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
Zajęcia prowadzić będą eksperci z KGHM Polska Miedź S.A. i uznani doradcy z Polski i Stanów Zjednoczonych, m.in. emerytowani generałowie Sił Zbrojnych USA.

– Rozpoczęliśmy proces rekrutacji do niezmiernie dla nas ważnego projektu Szkoły Przywództwa „Przewodnicy”. Już teraz cieszy się on dużym zainteresowaniem, a wstępne deklaracje udziału złożyło jak dotychczas ponad 150 osób. Wierzę, że uda nam się dotrzeć z precyzyjną informacją o tym przedsięwzięciu do potencjalnych uczestników, co przełoży się na wielu dobrych, zdolnych kandydatów – podkreśla Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych KGHM Polska Miedź S.A.

– Jednocześnie mamy świadomość, że końcowy sukces „Przewodników” zależy nie tyle od ilości zgłoszeń, co przede wszystkim od tego, jakie osoby wyrażą chęć udziału w tym projekcie, stąd nasza chęć i dążenie do wytypowania najlepszych. Będziemy starali się osiągnąć to m.in. poprzez bliską współpracę ze skupiającymi młodych ludzi organizacjami i stowarzyszeniami – dodaje.

KGHM zaplanował trzystopniowy proces rekrutacji. Obejmuje on analizę i ocenę kandydata na podstawie informacji zawartych w aplikacji z formularza, pisemny test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną. Organizatorzy zakładają, że do drugiej fazy postępowania przystąpi co najmniej 120 osób, z których 60 przystąpi do rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których wyłoniona zostanie docelowa grupa 30. uczestników I edycji Szkoły.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane do dnia 31 lipca br., a test i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w Warszawie w ciągu jednego dnia pomiędzy 5 a 10 sierpnia. Same zaplanowane w ramach projektu zajęcia potrwają łącznie osiem dni i odbędą się w terminach 22-25 sierpnia, 14-15 września oraz 28-29 września na terenie Warszawy lub w jej okolicach. Organizator pokryje wszystkie koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem i wyżywieniem zakwalifikowanych uczestników.

W ramach projektu Szkoły Przywództwa „Przewodnicy” KGHM wyszukiwać będzie obiecujących młodych ludzi, których wykształci w obszarach umiejętności, wiedzy oraz zdolności niezbędnych do pełnienia w niedalekiej przyszłości istotnych ról społecznych i biznesowych.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie www.przewodnicykghm.pl

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w KGHM