Chcesz być przywódcą? Zgłoś się do projektu „Przewodnicy” KGHM. Ruszył nabór

Automatycznie zapisany szkic 310

Rusza rekrutacja do projekt szkoła Przywództwa „Przewodnicy” KGHM. Na stronie internetowej spółki https://kghm.com/pl/przewodnicy-formularz-2019 udostępniony został elektroniczny formularz umożliwiający zainteresowanym aplikowanie do udziału w I edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”. W regulaminie projektu poznać można też proces rekrutacyjny, kryteria, jakie muszą spełniać uczestnicy przedsięwzięcia oraz terminy, w jakich odbywać się będą zajęcia.

O udział w projekcie mogą ubiegać się studenci i absolwenci uczelni wyższych w wieku 21-25 lat, którzy mają zaliczone sześć semestrów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i mogą pochwalić się odpowiednimi wynikami w nauce. W ramach postępowania kwalifikacyjnego sprawdzane będą również predyspozycje przywódcze oraz zdolności do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
Zajęcia prowadzić będą eksperci z KGHM Polska Miedź S.A. i uznani doradcy z Polski i Stanów Zjednoczonych, m.in. emerytowani generałowie Sił Zbrojnych USA.

– Rozpoczęliśmy proces rekrutacji do niezmiernie dla nas ważnego projektu Szkoły Przywództwa „Przewodnicy”. Już teraz cieszy się on dużym zainteresowaniem, a wstępne deklaracje udziału złożyło jak dotychczas ponad 150 osób. Wierzę, że uda nam się dotrzeć z precyzyjną informacją o tym przedsięwzięciu do potencjalnych uczestników, co przełoży się na wielu dobrych, zdolnych kandydatów – podkreśla Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych KGHM Polska Miedź S.A.

– Jednocześnie mamy świadomość, że końcowy sukces „Przewodników” zależy nie tyle od ilości zgłoszeń, co przede wszystkim od tego, jakie osoby wyrażą chęć udziału w tym projekcie, stąd nasza chęć i dążenie do wytypowania najlepszych. Będziemy starali się osiągnąć to m.in. poprzez bliską współpracę ze skupiającymi młodych ludzi organizacjami i stowarzyszeniami – dodaje.

KGHM zaplanował trzystopniowy proces rekrutacji. Obejmuje on analizę i ocenę kandydata na podstawie informacji zawartych w aplikacji z formularza, pisemny test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną. Organizatorzy zakładają, że do drugiej fazy postępowania przystąpi co najmniej 120 osób, z których 60 przystąpi do rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których wyłoniona zostanie docelowa grupa 30. uczestników I edycji Szkoły.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane do dnia 31 lipca br., a test i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w Warszawie w ciągu jednego dnia pomiędzy 5 a 10 sierpnia. Same zaplanowane w ramach projektu zajęcia potrwają łącznie osiem dni i odbędą się w terminach 22-25 sierpnia, 14-15 września oraz 28-29 września na terenie Warszawy lub w jej okolicach. Organizator pokryje wszystkie koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem i wyżywieniem zakwalifikowanych uczestników.

W ramach projektu Szkoły Przywództwa „Przewodnicy” KGHM wyszukiwać będzie obiecujących młodych ludzi, których wykształci w obszarach umiejętności, wiedzy oraz zdolności niezbędnych do pełnienia w niedalekiej przyszłości istotnych ról społecznych i biznesowych.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie www.przewodnicykghm.pl

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •