Historia

Co się działo z tym budynkiem zanim utworzono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową?2 min na czytanie

Co się działo z tym budynkiem zanim utworzono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową? 1

Dokładnie 30 stycznia 1960, 60 lat temu, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Głogowie przekazało Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze zrujnowany obiekt przedwojennego Szpitala Miejskiego w celu zorganizowania tam Państwowego Zakładu Wychowawczego dla dzieci upośledzonych umysłowo. Wielki obszarowo kompleks w części wykorzystywany był przez otwartą służbę zdrowia jako przychodnia. Mieściły się tam również biura Wydziału Zdrowia PPRN. Ta część najszybciej nadawała się do wykorzystania. Boczne skrzydła, zrujnowane w czasie oblężenia, niszczały, nieużytkowane przez ponad piętnaście lat.

Szczególne ubytki widać było na piętrach, które przy zerwanych pokryciach dachowych wymagały gruntownej odbudowy i remontów. Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z dnia 21 czerwca 1960 roku w obiekcie przy ulicy Staszica 17 w Głogowie utworzony został Państwowy Zakład Wychowawczy. Jego organizację powierzono Czesławowi Ziętkowi, który został pierwszym dyrektorem zakładu i pełnił tę funkcję do 1976 roku. W tym czasie nadano placówce imię Marii Konopnickiej i rozbudowano ją o m.in. salę gimnastyczną.

Na zdjęciach widok elewacji frontowej, prace społeczne przy budowie sali gimnastycznej. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji nadania Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Głogowie imienia Marii Konopnickiej dokonali (od lewej) Bogdan Cuch, przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Ryszard Romaniewicz, I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR i Marian Kowalik, dyrektor Cukrowni, przewodniczący Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu. (fot. z archiwum Wehikułu i strony szkoły).

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Historia