Dzieje sięGłogów

Co się zmieni po wprowadzeniu nowych przepisów o lokalach komunalnych?1 min na czytanie

Co się zmieni po wejściu od 21 kwietnia w życie nowych przepisów dotyczących lokali komunalnych?

Umowy najmu lokali mieszkalnych zawartych po 21 kwietnia 2019 r. będą mogły być weryfikowane pod kątem dochodów uzyskanych w gospodarstwie domowym. Najemca lokalu komunalnego będzie miał obowiązek składać pisemną deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Czynsz może ulec podwyższeniu w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, tj. średniego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę.

Dotąd umowy najmu lokali komunalnych zawierane były na czas nieokreślony i nie były weryfikowane. Szczegółowe warunki najmu, w tym częstotliwość weryfikacji, kryteria dochodowe, zostaną określone w uchwale rady miejskiej. Zgodnie z ustawą kontrole nie mają być jednak częstsze niż co 2,5 roku. Zmiany nie będą obejmowały umów zawartych przed 21 kwietnia 2019 roku

Będzie zatem podobnie jak w przypadku umowy najmu lokali socjalnych. Były one zawierane na czas określony, a ich najemcy musieli co jakiś czas przedstawiać swoją sytuację finansową i potwierdzać, czy spełnione zostały warunki. Na tej podstawie przedłużano umowę na dalszy okres.

Szczegółowe informacje można uzyskać od urzędników Działu Gospodarki Mieszkaniowej, w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Głogowie (Rynek 10, pok. 243, II piętro) lub telefonicznie pod numerem 76 7265 478 (479, 589).

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się