Dzieje sięGłogów

Co z powiatowymi inwestycjami w ramach Polskiego Ładu? PiS wzywa powiat do działania1 min na czytanie

Czy jesteśmy przygotowani na koronawirusa? Radni pytają i martwią się o zdrowie mieszkańców

Radni PiS-u z powiatu głogowskiego martwią się o pieniądze z Polskiego Ładu, ale i o tempo inwestycji. –
Związane ono jest z niepodjęciem przez zarząd powiatu jakichkolwiek działań zmierzających do wyłonienia wykonawców na realizację zadania przebudowy infrastruktury dróg powiatowych na terenie gmin Żukowice i Kotla wraz z przebudową ścieżek rowerowych oraz przebudowy wiaduktu nad linią kolejową w Żukowicach – zwraca uwagę przewodniczący klubu Mirosław Strzęciwilk.

Chodzi o dofinansowanie na poziomie 7,6 mln zł. – Truizmem jest pisanie o tym, że w obecnej sytuacji na rynku, gdzie wiele firm ma już pełny portfel zamówień, wybór wykonawców może się wiązać z koniecznością powtarzania procedury przetargowej. Tym bardziej jest to niepokojące, że mimo upływu dwóch miesięcy od daty otrzymania promesy wstępnej, nie podjęto żadnych działań zmierzających do ich wyłonienia. Tymczasem jak wynika, z pisma Wójtów Gmin, zgodnie z regulaminem programu pozostało jeszcze cztery miesiące na wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Ich nie wyłonienie grozi nieotrzymaniem przez powiat głogowski dofinansowania – dodaje.

– Mając na uwadze dotychczasowe „ tempo” działań zarządu powiatu oraz możliwe problemy z wyborem wykonawców, o czym mowa powyżej, istnieje poważne zagrożenie związane z nieotrzymaniem dofinansowania. W związku z powyższym klub radnych Prawo i Sprawiedliwość wzywa zarząd powiatu, do szczegółowego poinformowania radnych o podjętych działaniach wraz z szczegółowym terminarzem zmierzającym do wyłonienia wykonawców na realizację powyższego zadania inwestycyjnego – apeluje.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się