Extra

Co zrobiliśmy za kasę z Unii? Najciekawsze inwestycje realizowane ze środków unijnych RPO 2014-20205 min na czytanie

Co zrobiliśmy za kasę z Unii? Najciekawsze inwestycje realizowane ze środków unijnych RPO 2014-2020

Portal ikalkulator.pl opublikował niedawno raport dotyczący wykorzystania środków unijnych na inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wziął pod lupę każde województwo i powiat analizując realizowane projekty i podsumowując dotychczasowe działania urzędów. Wyniki raportu uplasowały województwo dolnośląskie na ósmym miejscu pod kątem ilości przyznanych dotacji.

Z całego budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego zarząd województwa dolnośląskiego wykorzystał już 66 proc. Gdzie trafiło unijne wsparcie? Aż 15 proc. ze wszystkich dopłat udzielonych na Dolnym Śląsku trafiło do Wrocławia. W stolicy województwa dofinansowanie otrzymały 534 projekty, a łączna suma unijnego wsparcia to niemal miliard złotych. To więcej niż zsumowane dofinansowania dla powiatów świdnickiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego i trzebnickiego.

Najwyższą pojedynczą dotację w całym województwie otrzymały Koleje Dolnośląskie, które dzięki 170 mln zł z unijnego budżetu uzupełniły swój tabor o elektryczne szynobusy. Trzy razy mniej samorząd przeznaczył na wymianę starych kotłów i pieców.

Gdzie znalazł się w tym zestawieniu powiat głogowski?

Przyjrzeliśmy się projektom zrealizowanym w Głogowie w ramach unijnych programów i funduszy rozwoju regionalnego i to, co zwróciło naszą uwagę to przede wszystkim duża ich koncentracja na tematach związanych z poprawą efektywności energetycznej, ekologią, edukacją i pośrednio aktywizacją zawodową.

Wszystkie realizowane projekty uplasowały powiat na 10 miejscu w województwie, co można uznać za niemały sukces: 85 mln 101 tys. zł – tyle wyniosła suma przyznanych dotacji według raportu, a realizowanych obecnie jest 60 projektów.

Poniżej prezentujemy listę najciekawszych inwestycji realizowanych w ramach RPO 2014-2020.

Rewitalizacja Alei Wolności w Głogowie

Realizowany przez Gminę Miejską Głogów projekt rewitalizacji Alei Wolności wyceniono na nieco ponad 9 mln złotych, z czego nieco ponad 4 mln złotych wyniosło dofinansowanie z UE. Projekt zakłada kompleksową rewitalizację alei z zachowaniem jej historycznego układu drogowego – w tym m. in. przebudowę nawierzchni, budowę zatok i 129 miejsc postojowych oraz montaż stylowych latarni. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim usprawnienie komunikacji w śródmieściu oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także podniesienie standardu życia mieszkańców zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie. Poprawi to warunki funkcjonowania pobliskich przedsiębiorstw oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.

Nowe niskoemisyjne autobusy miejskie w Głogowie

Projekt zrealizowany na terenie Gminy Miejskiej Głogów, który miał na celu poprawę jakości transportu publicznego oraz systemu zarządzania ruchem miejskim. Jego wartość oszacowano na nieco ponad 11,8 mln złotych, z czego aż 6,2 mln złotych pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wdrożenie strategii niskoemisyjnych, co było głównym celem przedsięwzięcia, zrealizowano poprzez zakup 8 nowych autobusów miejskich – 6 z silnikiem Diesel EURO VI oraz 2 hybrydowych. Dodatkowo mieszkańcy Głogowa zyskali 5 informacyjnych tablic przystankowych oraz infrastrukturę Bike&Ride. Wdrożono również pierwszy etap inteligentnego systemu transportu miejskiego.

Technologia ekologicznego zagospodarowania popiołów ze spalania osadów ściekowych w postać kruszyw lekkich

Jednym z większych projektów zrealizowanych na terenie Gminy Miejskiej Głogów, ze środków unijnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020, był projekt dotyczący opracowania innowacyjnej technologii stabilizacji niebezpiecznych odpadów pylistych, pochodzących ze spalania odpadów komunalnych. Wartość projektu oszacowano na kwotę niespełna 8 mln złotych, z czego niemalże 5 mln złotych sfinansowano ze środków unijnych. Celem przedsięwzięcia by wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu, jakim jest sztuczne kruszywo lekkie.

Kobiety w działaniu

Doskonałym przykładem projektu, który miał na celu aktywizację zawodową młodych kobiet i był realizowany z udziałem środków z UE na terenie powiatu głogowskiego (a także lubińskiego, zgorzeleckiego i polkowickiego) jest projekt „Kobiety w działaniu”, zrealizowany przez Polską Szkołę Florystyczną. Wartość projektu to nieco ponad 700 tys. złotych, z czego aż nieco ponad 644 tys. złotych sfinansowała Unia Europejska. Jego głównym celem była aktywizacja zawodowa osób młodych, stąd do udziału w projekcie zaproszono 48 bezrobotnych i biernych zawodowo kobiet w wieku od 15 do 24 lat, zdiagnozowano ich potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego, zaoferowano kompleksowe poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, mentoring oraz profesjonalne szkolenie zawodowe z zakresu florystyki.

Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich    szkół podstawowych

Mając na uwadze zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, na terenie Gminy Miejskiej Głogów zrealizowany został program eksperymentalnego nauczania o wartości niespełna 400 tys. złotych, z czego aż 336 tys. złotych stanowiło dofinansowanie z UE. Zakładał on realizację eksperymentalnych zająć pozalekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych dla dzieci (210 osób), przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli (21 osób), a także zakup pakietów edukacyjnych, aplikacji 3D oraz wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik. Swym zasięgiem projekt objął 11 szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Powiat Głogowski na tle Polski

Pośród projektów organizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych znaleźć można zarówno duże, wielomilionowe przedsięwzięcia jak i niewielkie projekty, adresowane do konkretnych precyzyjnie określonych grup społecznych. Statystyki wskazują również na stosunkowo niskie wykorzystanie dostępnych środków. W przypadku województwa dolnośląskiego wykorzystano tylko nieco ponad 66% przyznanych środków, co wszystkim zainteresowanym realizacją projektu z unijnym wsparciem daje bardzo duże pole do popisu.

Całość raportu dostępna jest na stronie:

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Extra