Dzieje sięGłogów

Czy miasto dopłaci lekarzom, by było komu pracować w szpitalu?2 min na czytanie

SOR się zakorkował! Siedem karetek w kolejce. Jedna za drugą. Co tam się stało?

Czy miasto powinno dopłacić lekarzom, by ściągnąć ich do pracy w głogowskim szpitalu? Zanim SOR stanie z braku rąk do pracy.

Tak uważa radny Norbert Penza. – Bez zdecydowanych kroków podejmowanych także przez samorząd gminny grozi zapaść w działalności medycznej, szczególnie w kontekście pracy SOR głogowskiego szpitala – przestrzega. A ile zarabiają rezydenci w naszym szpitalu?

W interpelacji na ten temat radny uzasadnia, że dostęp do dobrej opieki zdrowotnej to jedna z najważniejszych potrzeb każdego mieszkańca. Choć miasto od lat finansowo wspiera szpital na remonty i doposażenie, to jednak mury i urządzenia same nie leczą. Największym problemem jest niewystarczająca liczba personelu medycznego, szczególnie lekarzy. I proponuje rozwiązanie. – Przeznaczyć, część środków, którymi gmina wspiera Głogowski Szpital Powiatowy, na dopłaty do wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów – radny Penza argumentuje, że lekarze otrzymują wynagrodzenie ustawowe, co jednak wystarczająco nie zachęca do pracy w naszym mieście. A jest przekonany, że finansowana ze środków miejskich dopłata do pensji mogłaby skłonić młodych lekarzy do wybrania Głogowa jako miejsca zawodowego rozwoju. Jego zdaniem ten sam efekt mogłoby mieć przyznawanie mieszkań z zasobu gminy na czas pracy w naszym mieście. – Ufundować ze środków gminnych stypendia dla studentów medycyny pochodzących z Głogowa i okolic, którzy w ramach zawartej umowy pracowaliby po studiach określony czas w placówkach opieki zdrowotnej naszego miasta, w szczególności w szpitalu – proponuje.

Prezesi szpitala Edward Schmidt i Marek Bestrzyński podają w odpowiedzi, że głogowski szpital ma 19 miejsc akredytowanych do szkolenia lekarzy w trybie rezydentury w oddziałach intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczym, neurologicznym i pediatrycznym. Na 8 kwietnia staże specjalizacyjne realizowało 9 lekarzy rezydentów, a wolne miejsca były na wszystkich tych oddziałach oprócz chirurgii ogólnej.

Prezesi zapewniają, że robią wszystko co możliwe, formalnie i nieformalnie, aby zachęcić lekarzy i studentów do podjęcia pracy w naszym szpitalu. Od kilku lat działa program stypendialny dla studentów pielęgniarstwa we współpracy z PWSZ w Głogowie. Do rektoratów uczelni medycznych wysyłają zaproszenia do podjęcia u nas stażu, zamieszczają ogłoszenia w gazetach lekarskich o wolnych miejscach. Wszyscy chętni są mile widziani. Oprócz podstawowego wynagrodzenia finansowanego przez ministerstwo zdrowia, szpital umożliwia rezydentom zwiększenie zarobków, m.in. na dodatkowych dyżurach. Jak podają prezesi, miesięczne wynagrodzenie lekarza rezydenta może wynosić tyle samo co lekarza specjalisty pracującego na umowie o pracą lub umowie kontraktowej. – Dzięki przyznaniu przez radę miasta dwóch mieszkań dla lekarzy, zarząd mógł zatrudnić lekarza na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i POZ, a od lipca 2022 roku zatrudniony zostanie lekarz rezydent na oddziale ginekologiczno-położniczym – zapowiadają.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się