Dzieje sięGłogów

Czy premier pomoże w sprawie składowiska przy ul. Południowej? Pismo prezydenta już poszło2 min na czytanie

Czy premier pomoże w sprawie składowiska przy ul. Południowej? Pismo prezydenta już poszło

Prezydent Głogowa pisze prośbę do premiera o wsparcie problemu nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Południowej. W piśmie do Mateusza Morawieckiego prezydent Głogowa zwraca się o wsparcie wniosku o uruchomienie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa na wywóz i unieszkodliwienie odpadów.

Wspomina również o zmianie regulacji prawnych, w których nie wprowadzono żadnych mechanizmów dla gmin, które są w podobnej sytuacji jak Głogów. O wsparcie działań miasta zostali także poproszeni posłowie RP Wojciech Zubowski i Krzysztof Kubów oraz senator Dorota Czudowska.

Miasto rozpoczęło starania o 12 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na utylizację nielegalnego składowiska odpadów. Odpowiedni wniosek 20 marca trafił już do wojewody. W sprawie montażu finansowego w celu zapłaty za wywóz i utylizację odpadów prowadzone były też rozmowy ze służbami wojewody, marszałka województwa, instytucjami ochrony środowiska i ministerstwem środowiska. Na razie bez większego efektu. Jedynie powiat głogowski zgodził się dopomóc miastu przeznaczając dotację celową w kwocie… 30 tys. zł. Miasto zapewnia środki w wysokości 2,6 mln, co stanowi 20% udziału w całej kwocie. Brakuje ok 10 mln zł.

– W sytuacjach kryzysowych okazuje się, że Fundusze (Wojewódzkie i Narodowy FOŚiGW) mają inne priorytety albo stawiają warunki uniemożliwiające przebrnięcie gminom przez kwalifikacje wniosków pod względem formalnym. I tak na przykład w zasadach udzielenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyczytać można, że gmina może ubiegać się o środki pod warunkiem, że odpady usuwane będą z terenu stanowiącego własność gminy lub skarbu państwa. A odpady przy ul. Południowej składowane są na terenie prywatnym – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Magistrat bezskutecznie próbował dotąd w dwóch przetargach – w listopadzie ub. roku i w styczniu tego roku – wyłonić firmę, która zajęłaby się wywiezieniem i utylizacją odpadów z ul. Przemysłowej.  Wciąż tam leży ok. 3 tys. 600 ton niebezpiecznych materiałów.  W przetargach firmy oferowały gminie wywóz i utylizację odpadów za kwoty powyżej 12 mln złotych.

Prezydent Rokaszewicz zapewnia, że złożony zostanie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o środki finansowe na unieszkodliwienie odpadów przy ul. Południowej w ramach priorytetów: unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych, odpadów przemysłowych oraz zawierających azbest oraz zapobiegania i likwidacji poważnych awarii, a także skutków mających wpływ na środowisko.

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się