Debata nad Raportem o stanie gminy przed absolutorium. Mieszkańcy też mogą coś powiedzieć!

Debata nad Raportem o stanie Gminy przed absolutorium

Prezydent Głogowa przedstawił Radzie Miejskiej w Głogowie Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok. To nowy wymóg prawny wynikający z ustawy o samorządzie gminnym przy udzielaniu włodarzowi absolutorium.

Dokument liczy 115 stron i jest dostępny na BIP-ie na stronie internetowej miasta w zakładce „rada miejska”. Zawiera najważniejsze dane dotyczące miasta, a przede wszystkim podsumowanie działalności prezydenta w 2018 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Można zacząć czytać, bo na sesji w debacie nad treścią raportu, oprócz radnych, głos zabierać mogą także mieszkańcy. 15 osób, lub więcej, jeśli rada pozwoli.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Należy je złożyć najpóźniej 11 czerwca do godz. 15:30. Sesja rady zwołana jest na 12 czerwca o godz. 16:00 w Sali Rajców głogowskiego Ratusza.

Link do pobrania Raportu o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok: https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7010&idmp=704&r=o

Podziel się informacją ...
  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
  •