Dzieje sięGłogów

Decyzja zapadła. Izba wytrzeźwień w Głogowie zlikwidowana1 min na czytanie

Izba wytrzeźwień już otwarta. Od razu policja przywiozła do niej aż dziesięciu pijanych

Zmianę w statucie Miejskie Centrum Wspierania Rodziny we Głogowie rada miasta zatwierdzi w we wtorek (26.04.). Zmiana mówi o likwidacji izby wytrzeźwień i utworzenia Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym. Jak wynika z uzasadnienia, obecnie na ulicy Legnickiej jest noclegownia dla mężczyzn oraz ogrzewalnia. Celem obu jednostek jest działanie interwencyjne i natychmiastowe, umożliwiające bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach i spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Co ważne, budynek już teraz spełnia wszystkie wymogi minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych.

W pomieszczeniach izby wytrzeźwień można zapewnić nocleg 21 bezdomnym mężczyznom, co jest kluczowe od października do marca. Z kolei w miejscu obecnej noclegowni można stworzyć noclegownię dla sześciu bezdomnych kobiet, co jest potrzebne, bo w Głogowie i okolicy nie ma takiego miejsca. Pomoc dla osób w bezdomności, poza udzieleniem schronienia, to również kompleksowa pomoc prawna, psychologiczna oraz terapeutyczna, a także doradztwo zawodowe. Taka pomoc, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, będzie realizowana w Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przez obecnie zatrudnionych w MCWR specjalistów. Centrum będzie spełniało wymagania wynikające z obowiązku gminy wobec osób w kryzysie bezdomności, a także z problemem uzależnienia. Izba wytrzeźwień nie funkcjonuje od początku roku. Jak tłumaczy Arleta Zawadzka, dyrektor MCWR, nie ma lekarzy zainteresowanych pełnieniem dyżurów. Jednak podobne trudności były tam już od wybuchu pandemii.
RED

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się