Extra

Dlaczego warto założyć konto dla dziecka?4 min na czytanie

Dlaczego warto założyć konto dla dziecka?
money, finances, childhood and people concept - smiling little boy putting coin into piggy bank at home

Założenie konta bankowego to dobry sposób na to, żeby wprowadzić dziecko do świata finansów. Jak otworzyć tego typu rachunek? Jak wygląda korzystanie z konta dla dziecka?

Jakie są zalety konta dla dziecka?

Tradycyjnym sposobem zbierania oszczędności przez najmłodszych jest odkładanie niewielkich kwot do świnki-skarbonki. Jej rolę może przejąć konto bankowe dla dziecka. Jakie są plusy takiego rachunku?

Przede wszystkim, dzięki własnemu kontu dziecko uczy się, jaką wartość mają pieniądze. Jeśli od wczesnych lat będzie zdobywać wiedzę na temat rozsądnego gospodarowania zgromadzonymi środkami, może mieć to realne przełożenie na podejmowanie dobrych decyzji finansowych w wieku dorosłym.

Przykładowo, możesz pokazać dziecku, że większe oszczędności mogą brać się z regularnego odkładania mniejszych kwot. W ramach lekcji gospodarowania pieniędzmi, może samo zbierać na wymarzoną grę czy buty.

Dzięki własnemu rachunkowi dziecko nauczy się też, jak wypłacać pieniądze z bankomatu, płacić kartą czy korzystać z aplikacji mobilnych do dokonywania płatności. Dowie się również, jak korzystać z serwisu transakcyjnego. Ponadto założenie rachunku może być dobrą okazją do rozmowy ze starszym dzieckiem na temat podstawowych instrumentów finansowych, takich jak kredyt.

Otwarcie konta to także odpowiedni moment na to, żeby podyskutować o bezpieczeństwie finansów. Powiedz dziecku, dlaczego nie powinno zapisywać numeru PIN, pożyczać komuś karty i pokazywać jej w mediach społecznościowych oraz z jakiego powodu warto ustawić silne hasło do serwisu transakcyjnego.

Konto dla dziecka, to także wygodny sposób na kontrolowanie wydatków. Będziesz wiedzieć, ile pieniędzy i na co przeznacza Twój podopieczny. Poza tym, w sytuacji awaryjnej, na przykład wtedy, gdy dziecko potrzebuje dodatkowych pieniędzy w trakcie wyjazdu wakacyjnego, możesz szybko zasilić konto.

Konto bankowe to także bezpieczeństwo. Dziecko nie będzie nosić przy sobie większej ilości gotówki, a w razie zgubienia lub kradzieży portfela, kartę można szybko zablokować.

Jak założyć konto bankowe dla dziecka?

Banki oferują dwa rodzaje rachunków dla dzieci, które różnią się sposobem zakładania:

  • konta juniorskie – do 13. roku życia,
  • konta młodzieżowe – dla osób w wieku od 13 do 18 lat.

Osoby w wieku od 0 do 13 lat nie mają zdolności do czynności prawnych. W związku tym nie mogą zawierać umów i mieć rachunku bankowego na swoje nazwisko. Żeby założyć konto dla dziecka w wieku do lat 13, rodzic lub inny opiekun prawny musi mieć własny rachunek w danym banku. Wyjątkiem jest oferowane przez niektóre instytucje finansowe specjalne konto oszczędnościowe, na którym po prostu odkłada się pieniądze na przyszłość dla dziecka.

Osoby w wieku od 13 do 18 lat mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to na przykład, że mogą zawierać niektóre umowy za zgodą swoją przedstawicieli ustawowych. Mogą mieć konto bankowe na własne nazwisko, pod warunkiem, że zostanie to zatwierdzone przez rodziców lub innych opiekunów prawnych.

Dorosły, który sprawuje pieczę nad nastolatkiem, nie zawsze musi mieć konto w tym samym banku, co dziecko. Kwestia ta jest odmiennie regulowana w każdym banku. Jest to jednak wygodne rozwiązanie, ponieważ transfer pieniędzy między rachunkami w tej samej instytucji jest niemal natychmiastowy, a kontrola nad rachunkiem nastolatka będzie łatwiejsza.

Co zrobić, żeby otworzyć konto dla dziecka? Część banków pozwala dopełnić formalności przez Internet, za pośrednictwem systemu transakcyjnego opiekuna. Niektóre jednak wymagają stawienia się w oddziale. W przypadku rachunków dla osób w wieku 13-18 lat, również dziecko powinno pojawić w placówce, żeby podpisać umowę. Bank będzie wymagał dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek dziecka. Może to być akt urodzenia, paszport lub legitymacja szkolna.

Karta bankowa dla dziecka

Dzieci w wieku do lat 13 nie mogą otrzymać do dyspozycji standardowej karty płatniczej. Mają jednak możliwość korzystania z tzw. kart przedpłaconych, czyli takich, na których znajduje się określona kwota. Pełną kontrolę nad rachunkiem osoby do 13. roku życia ma opiekun prawny. Dziecko może jednak samodzielnie zawierać umowy dotyczące drobnych spraw życia codziennego, czyli de facto dokonywać drobnych zakupów. Swoją kartą przedpłaconą może nabyć produkty spożywcze, książkę czy magazyn.

Między 13-18 rokiem życia, bank może wydać imienną kartę debetową dla dziecka. Nastolatek może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu jego przedstawiciel ustawowy. Innymi słowy, rodzic lub opiekun może sprawować kontrolę nad tym, jak dziecko wydaje pieniądze, np. określając dzienny limit wydatków lub nakładając ograniczenie czasowe. Osoby w wieku 13-18 lat mogą jednak swobodnie dysponować swoim własnym zarobkiem, na przykład wypłatą za wakacyjną pracę.

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Extra