Dzieje sięGłogów

Do końca sierpnia masz czas, żeby zgłosić swój pomysł!1 min na czytanie

Do końca sierpnia masz czas, żeby zgłosić swój pomysł!

Przez całe wakacje będzie można składać wnioski z opisanymi pomysłami. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego zlokalizowanego na terenie gminy nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł brutto. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł brutto.

Każda propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2023 w Głogowie” musi być poparta przez dziesięciu mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach. formularz zgłoszeniowyharmonogram

Radoxim 5

Projekt Twój musi:

 • być w zgodności z prawem,
 • należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
 • być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne,
 • być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów,
 • być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego,
 • być możliwy do wykonania pod względem technicznym,
 • powinien uwzględniać – o ile jest to możliwe – uniwersalne projektowanie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z Budżetu Obywatelskiego 2023 wyłączone są:

 • inwestycje jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów,
 • zadania niespełniające wymogów w zakresie celowości,
 • zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
 • zadania mające charakter komercyjny.
  RED
  źródło: DGL News

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się