FotoRegionSława

Doczekali się remontu drogi2 min na czytanie

Doczekali się remontu drogi 3

W Starym Strączu (gm. Sława) od poniedziałku (19.09.) ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej. Są one prowadzone na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 319 w Starym Strączu do byłego przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości Lipinki.

W ramach tej inwestycji zostanie przebudowana zniszczona całkowicie jezdnia, która zyska nową asfaltową nawierzchnię, wybudowane zostaną chodniki, przebudowane skrzyżowanie z drogą gminną.

Radoxim 5

Wykonane zostaną zjazdy, rowy i przepusty melioracyjne oraz kanalizacja deszczowa. Ponadto zaplanowano montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 6 mln zł zł.
RED

Zobacz inne

Więcej w Foto