my:GminaGłogówRegion

Dotacje na usunięcie azbestu z terenu gminy Głogów1 min na czytanie

Dotacje na usunięcie azbestu z terenu gminy Głogów

W ramach naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2022, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina Głogów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów” w 2022 roku.

Zadanie będzie polegało na usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach mieszkańców wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.

Radoxim 5

W ramach zadania planuje się usunąć około 25,17 Mg wyrobów zawierających azbest.

Szacunkowa wartość zadania wynosi około 17.616.20 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW stanowi 40 proc. tj. 7.046,48 zł. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Głogów.
RED

Zobacz inne