my:GminaGłogówRegion

Druh Henryk Wanat z najwyższym odznaczeniem ZOSP RP1 min na czytanie

Druh Henryk Wanat z najwyższym odznaczeniem ZOSP RP

We Wrocławiu odbyła się uroczysta akademia z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Była również z jubileuszem 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie tej uroczystości najwyższym odznaczeniem ZOSP RP – Złotym Znakiem Związku odznaczony został prezes zarządu oddziału gminnego w gminie Głogów druh Henryk Wanat. Od 1976 r. członek OSP Serby, od 2008r OSP Borek, a od 2018r członek również OSP Ruszowice. Od 2016 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa ZGOSP w Głogowie jak również funkcję wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego w Głogowie.

– Druh Henryk Wanat od lat wspiera jednostki z gminy Głogów w pozyskiwaniu środków na zakup sprzętu wyposażenia w tym dwóch samochodów lekkich i dwóch samochodów średnich. Organizuje wiele spotkań na których omawiane są sposoby pozyskiwania środków zewnętrznych na zakup sprzętu pożarniczego, który w latach 2016-2022 został zakupiony dla OSP z gminy Głogów. Jest współorganizatorem zawodów sportowo – pożarniczych zarówno gminnych jak i powiatowych – mówi nam Marcin Kuchnicki.

Radoxim 5

– Autor oraz pomysłodawca wielu cennych inicjatyw skierowanych zarówno do dzieci jak i młodzieży, pomaga organizować ćwiczenia gminne które cyklicznie odbywały się na terenie gminy Głogów w ostatnim okresie takie zostały przeprowadzone w Ruszowicach, Szczyglicach, Borku, Zaborni i Przedmościu. Jest pomysłodawcą listu intencyjnego, który będzie wręczany dla druhów o pokoleniowej tradycji w OSP – dodaje.
RED

Zobacz inne