Artykuł Informacyjny

Dwa miliony złotych na wsparcie dolnośląskich rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci6 min na czytanie

Dwa miliony złotych na wsparcie dolnośląskich rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci 1

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zdecydował, że kwota ta zostanie zarezerwowana w przyszłorocznym budżecie. Radni planują także wykorzystać pieniądze z Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwe będzie otwarcie dwóch Ośrodków Czasowego Pobytu, gdzie rodzice, opiekunowie, a także same niepełnosprawne dzieci otrzymają pomoc, wsparcie i dostęp do niezbędnej rehabilitacji.

Uchwała autorstwa klubu Prawa i Sprawiedliwości została poparta przez wszystkie pozostałe kluby Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w tym Bezpartyjnych Samorządowców. Impulsem do sformułowania apelu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W toczącej się obecnie dyskusji na ten temat wielokrotnie pojawiały się sygnały, że pomoc, oferowana obecnie rodzinom dzieci z niepełnosprawnościami, jest niewystarczająca.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego kwotę 2 milionów złotych przeznaczy przede wszystkim na uruchomienie i prowadzenie Ośrodków Czasowego Pobytu.

– Intencją radnych wojewódzkich klubu Prawa i Sprawiedliwości było utworzenie na Dolnym Śląsku programu wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci, zarówno w okresie prenatalnym, jak i późniejszym wychowawczym. Celem jest, aby, w tworzonym obecnie budżecie na rok 2021, zabezpieczyć 2 mln zł. Pieniądze te przeznaczymy na wsparcie działań m.in. w zakresie pomocy psychologicznej, medycznej i społecznej dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka z niepełnosprawnościami oraz w obszarze późniejszej opieki i rehabilitacji takich dzieci. Osobiście wierzę, że to dobra i potrzebna inicjatywa, która pomoże wielu dolnośląskim rodzinom – mówi Piotr Karwan, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Na Dolnym Śląsku mają powstać dwa takie ośrodki. Każdy z nich swoimi działaniami obejmie inną część województwa.

Przyjęta jednogłośnie w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uchwała dotyczy minimum dwóch najbliższych lat. Pieniądze na ten cel w kolejnych okresach, zdaniem radnych, należy zabezpieczyć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Są także inne plany na ich pozyskanie m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy też Unii Europejskiej.

Radni mają nadzieję, że do idei uruchamiania i późniejszego prowadzenia Ośrodków Czasowego Pobytu dołączą także poszczególne gminy i powiaty, zwłaszcza tam, gdzie samodzielne prowadzenie tego typu placówek przerasta możliwości budżetowe wspólnot samorządowych.

– Liczymy w tej materii na szeroką współpracę. Analizujemy również możliwości dalszego finasowania tego typu ośrodków ze środków unijnych, ale nowa perspektywa dla funduszy europejskich dopiero nabiera kształtów, więc wymaga to jeszcze szczegółowych analiz. Bez wątpienia jednak, jeśli te ośrodki mają działać w skali odpowiadającej na potrzeby Dolnoślązaków, musimy umiejętnie łączyć potencjał finansowy z wielu źródeł. Samorząd Województwa Dolnośląskiego, choć jest inicjatorem, nie może pozostać sam w realizacji tego, jakże oczekiwanego społecznie, pomysłu – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kto skorzysta z pomocy? Wszystkie szczegóły techniczne zostaną ustalone po przeprowadzeniu szerokich konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, rodziców i ekspertów oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

– To bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, dzięki której wesprzemy życie od samego poczęcia. Wiele dolnośląskich rodzin każdego dnia ponosi trudy opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami, inne podejmą to wyzwanie w przyszłości. W Ośrodkach Czasowego Pobytu znajdą one wsparcie psychologiczne, prawne, a także usługi opiekuńcze czy przerwy wytchnieniowej. Z pomocy skorzystają zarówno rodziny potrzebujące jej w okresie prenatalnym, jak i późniejszym – tłumaczy Jacek Baczyński, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz Członek Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny.

W przyszłych Ośrodkach Czasowego Pobytu ostateczne decyzje co do charakteru oferowanej pomocy będą podejmowane indywidulanie dla każdej rodziny. Ich pracownicy zdiagnozują i dopasują propozycje z wachlarza do faktycznych potrzeb.

Ośrodki takie poprowadzą, po wcześniejszym konkursie, Organizacje Pożytku Publicznego. Gdzie konkretnie się one znajdą, zależy od konsultacji środowiskowych. Zdaniem radnych, dobrym pomysłem byłoby wpisanie placówek w już istniejące inicjatywy, aby tym samym wzmocnić ich działania i zapewnić większą stabilność.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego angażuje się w pomoc niepełnosprawnym

Na Dolnym Śląsku mieszka obecnie około 380 tys. osób z niepełnosprawnościami, w tym ponad 10 tys. dzieci w wieku do 14 lat. Samorząd województwa organizował już dla nich pomoc wielokrotnie. Warto wspomnieć tutaj o konkursach w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy na usługi asystenckie, czy niebagatelnych kwotach przekazywanych Zakładom Aktywności Zawodowej oraz fundacjom działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie prowadzony jest także projekt „Niezależne życie” skierowany do Dolnoślązaków borykających się z problemem niepełnosprawności. Tylko na to działanie samorząd wojewódzki przewidział w perspektywie dwuletniej (2020-2021) kwotę prawe 1,6 mln zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest objęcie wsparciem osób i rodzin, które do tej pory nie korzystały z opieki wytchnieniowej, czy pomocy asystenta i nie mają wsparcia instytucjonalnego. Zadaniem podmiotów realizujących ten projekt jest dotarcie do potrzebujących pomocy osób mieszkających głównie na terenach wiejskich i w małych miejscowościach (do 10 tys. mieszkańców).

Program „Niezależne życie” realizuje kilka jednostek. Dzięki temu wsparcie mogą uzyskać niepełnosprawni z całego Dolnego Śląska oraz ich rodziny:

 1. Fundacja “LUDZKA SPRAWA” – subregion wrocławski (powiaty: milicki, wołowski, trzebnicki, oleśnicki, średzki, wrocławski, strzeliński, oławski, m. Wrocław);
 2. “Fundacja Przystań w Ścinawie” i Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych “Równe Szanse” (oferta wspólna) – subregion legnicko-głogowski (powiaty: głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, legnicki, m. Legnica);
 3. Fundacja Eudajmonia i Legnickie Centrum Rozwoju Sp. z o.o.(oferta wspólna) – subregion legnicko-głogowski (powiaty jak wyżej);
 4. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski – subregion jeleniogórski (powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jaworski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski);
 5. Fundacja IMAGO – subregion wałbrzyski (powiaty: świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki);
 6. Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” – subregion wałbrzyski (powiaty jak wyżej).

W projekcie w sumie udział weźmie prawie 150 niepełnosprawnych. Każdy z nich może skorzystać z pomocy asystenta przez około 16 godzin w miesiącu. Taka osoba zrobi zakupy, zabierze podopiecznego do kina, czy potowarzyszy mu w czasie wizyty u lekarza. Jest to również moment dla pozostałych członków rodziny na wytchnienie i odpoczynek.

Podziel się informacją ...
 • 26
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zobacz inne