PrzemkówRegion

Dziś jubileuszowy koncert z okazji 60-lecia Przemkowskiej Orkiestry Dętej!1 min na czytanie

Dziś jubileuszowy koncert z okazji 60-lecia Przemkowskiej Orkiestry Dętej!

Koncert odbędzie się w Przemkowskim Ośrodku Kultury o godz. 17. Warto tam być, żeby sobie uświadomić, że trudno wyobrazić sobie życie bez tych ludzi. Są zawsze tam, gdzie trzeba uatrakcyjnić wydarzenie muzyką. Jubileusz 60-lecia Przemkowskiej Orkiestry Dętej to nie tylko wspomnienia, ale i spojrzenie w przyszłość.

Obecnym dyrygentem orkiestry od 2000 roku jest Andrzej Kurylas. Założycielem i pierwszym kapelmistrzem orkiestry był Ignacy Gruszczyński. To on w roku 1959 rozpoczął starania i za zgodą dyrektora założył Zakładową Orkiestrę Dętą działającą przy Zakładach Metalurgicznych. Pierwszy skład  tworzyli wyłącznie pracownicy. Premierowy występ orkiestry miał miejsce podczas jednej z zakładowych akademii. Po dwóch latach, od 1961  do 2000 r., kierownictwo nad  działalnością  orkiestry powierzono Antoniemu Sokołowi. 

Radoxim 3

Z biegiem czasu – w 1970 r. kapelmistrz widząc konieczność uzupełniania orkiestry o nowych członków, rozpoczął naukę gry na instrumentach dętych dla dzieci z przemkowskich szkół podstawowych. Tworzenie orkiestry dziecięco – młodzieżowej było zadaniem niezwykle trudnym. Cztery lata później do orkiestry dołączyli jego młodzi wychowankowie, a orkiestra z zakładowej przekształca się w Dziecięco-Młodzieżową Orkiestrę Dętą Zakładów Metalurgicznych Przemków… To tylko fragment pięknej historii orkiestry, która da koncrt dziś wieczorem. RED 

fot. Przemkowski Ośrodek Kultury

Automatycznie zapisany szkic 776

Zobacz inne

Więcej w Przemków