Dzieje sięGłogów

Estakada od lat czeka na remont. A rozmowy wciąż trwają1 min na czytanie

Obiekt czeka na remont, a rozmowy wciąż trwają

– Co z tą nieszczęsną estakadą przy zamku – dopytuje Krzysztof Sarzyński, radny PiS-u. Chciałby wiedzieć, czy nastąpi jakieś przyspieszenie remontu tego obiektu pod którym odbywa się ruch kolejowy. Prezydent Rafael Rokaszewicz odpowiada, że ciągle trwają rozmowy z PKP PLK.

-Jeżeli chodzi o obie estakady, przy zamku i bulwarze, ciągle jeszcze procedujemy przekazanie lub zamianę tych terenów z PKP. Spółka kończy w tej chwili studium wykonalności dużego zadania przebudowy linii 273 Wrocław-Głogów. To będzie bardzo duża inwestycja związana również z przebudową infrastruktury w Głogowie. Tu doczeka się rewitalizacji stacja, ale także nowe przystanki i remont dwóch estakad – tłumaczy prezydent i dodaje: – To jest w tej chwili interes PKP, aby uregulować te sprawy własnościowe. Bez tego trudno im będzie to zrealizować – wyjaśnia.

Radoxim 5

Warto przypomnieć, że w ub. roku w ramach modernizacji Nadodrzanki (linia kolejowa nr 273, która łączy Wrocław Główny ze Szczecinem) przebudowano stację Głogów Wróblin, co zapewniło ekonomiczne przejazdy pociągów towarowych. Na inwestycję PKP PLK wydały wtedy ponad 27 mln zł ze środków budżetowych.

RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się