Gmina GłogówRegion

Fundusz sołecki zawieszony. Rada uznała, że lepiej wydawać pieniądze wprost z budżetu1 min na czytanie

Fundusz sołecki zawieszony. Rada uznała, że lepiej wydawać pieniądze wprost z budżetu

Przy czterech głosach przeciw rada gminy zdecydowała, że w 2020 r. nie będzie wydzielony fundusz sołecki

Przeciw głosowali Lech Gostyński, Małgorzata Sadowska, Robert Rudowicz i Sylwester Barnaś, czyli radni spoza komitetu wójta Bartłomieja Zimnego. Dwaj ostatni, mieszkańcy Przedmościa i Ruszowic, argumentowali, że w miejsce funduszu sołeckiego dla wsi nic nie ma w zamian, żadnych gwarancji ze strony wójta. A zarzucanie mieszkańcom niegospodarności przy wydawaniu tych środków jest nadużyciem. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Tymczasem zadania realizowane w ostatnich latach często były zadaniami szkoły, OSP, klubów sportowych i GOK-u. Po ich przeanalizowaniu ustalono, że bardziej racjonalne będzie wpisanie najważniejszych zadań do realizacji bezpośrednio z budżetu gminy i jednostek. Z kolei zadania kulturalno-integrujące może w ramach swojej działalności realizować ośrodek kultury, więc nie wymagają wyodrębniania funduszu sołeckiego.

GH

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Gmina Głogów