Historia

Historia kościoła w Jaczowie6 min na czytanie

Historia kościoła w Jaczowie

Kościół w Jaczowie (do 1945 r. – Jätschau) wzmiankowany był już w źródłach z 1291 r. Do 1945 r. był kościołem parafii Jaczów (Jätschau, od 1937 r. – Friedenshagen) archiprezbiteriatu Głogów. Po II wojnie światowej parafia należała do dekanatu Głogów–Zachód. Zaliczają się do niej: Jaczów, Gaiki, Jerzmanowa, Bądzów, Golowice, Potoczek, Ruszowice, Smardzów.

Obecna świątynia późnogotycka, wzniesiona została w 2 poł. XVI w. na bazie reliktów wcześniejszej budowli. Restaurowana była w XVIII w., następne remonty miały miejsce w latach 1872, 1931 i 2002 (ołtarz główny). Jest to budowla ceglana, jednonawowa z prostokątnym prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia. Do zachodniej części nawy przylega prostokątna wieża. Na zewnątrz kościół wzmocniony jest przyporami. W nawie głównej występuje sklepienie sieciowe, a w prezbiterium krzyżowo-żebrowe.

Radoxim 5

Wyposażenie wnętrza jest w większości późnobarokowe. Ambona pochodzi z 1734 r. Z pierwotnego kościoła romańskiego przetrwała kamienna chrzcielnica, prawdopodobnie z XII w. Ołtarz główny z XVIII w., z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego w otoczeniu papieża, króla z orszakiem oraz figurami świętych: Mikołaja, Walentego, Szymona i Judy Tadeusza. Obok ołtarza w rogach znajdują się rzeźbione konfesjonały. Ponadto grobowce proboszcza Caspara Sartoriusa z 1692 r. oraz Franza Josepha Lercha zmarłego w 1758 r.

We wnęce muru cmentarza przykościelnego (dawna furta) umieszczono krzyż pokutny, stojący dawniej przy drodze do Jerzmanowej. W sierpniu 1936 r. został on złamany na dwie części przez ciężarówkę. Datowany jest na 24.X.1604. W pobliżu kościoła stoi figura św. Jana Nepomucena. Na cokole widnieje data wykonania i ustawienia rzeźby: 1729. We wnękach muru ustawiono drewniane figury patronów kościoła – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wykonał je w 1931 r. głogowski rzeźbiarz Jäkel.

RED
Źródła i foto: polska-org.pl, glogow.plzabytek.pl, W. Najgebauer

Zobacz inne

Więcej w Historia