Dzieje sięFotoGłogów

Historyczna chwila – nawet radni PiS-u głosowali za absolutorium dla prezydenta Rokaszewicza!12 min na czytanie

Historyczna chwila – nawet radni PiS-u głosowali za absolutorium dla prezydenta Rokaszewicza!

– Cieszę się bardzo, że możemy w miarę normalnie się spotkać – od tych słów rozpoczął środową (16.06.) sesję rady miasta prezydent Rafael Rokaszewicz. Po raz pierwszy, od wybuchu epidemii koronawirusa, udział w niej mogli wziąć dziennikarze – od tego momentu minęło kilkanaście miesięcy. Wszyscy – prezydent, radni, pracownicy ratusza i dziennikarze musieli jednak zachować reżim sanitarny. A to m.in. noszenie maseczek czy dezynfekcja rąk. W porządku obrad znalazło się wiele punktów, ale tym najważniejszym było udzielenie absolutorium prezydentowi za wykonanie budżetu z ubiegłego roku.

Jako pierwszy na mównicę wszedł radny Mariusz Kędziora (PiS), który podsumował ostatni rok oraz raport o stanie miasta. – Był wyjątkowy i trudny – nie ukrywał. Zwracał uwagę na to, co należy poprawić. – Nieprzerwanie utrzymuje się tendencja wyludniania miasta. Jest nas mniej o około tysiąc mieszkańców w porównaniu do ubiegłego roku. Co można zaproponować młodym ludziom, aby odwrócić ten trend? – zastanawiał się radny. Mówił też o finansach, o budżecie miasta. – Gratulujmy, bo jest to pierwszy budżet prezydenta Rokaszewicza, kiedy mamy przewagę przychodów nad wydatkami – wyliczał, że w ubiegłym roku mieliśmy nadwyżkę w budżecie na poziomie około 15 mln zł. Dodawał, że to także dzięki pomocy i zewnętrznym dofinansowaniom. – Pozyskiwanie inwestorów… aby ściągnąć inwestorów musimy zainwestować. Musimy szukać i namawiać do inwestowania w Głogowie – tutaj radny Kędziora miał sporo uwag do prezydenta. Jego zdaniem to nadal duży problem. I dorzucał jeszcze, że od wielu lat brakuje obiecanej strategii rozwoju sportu.

Kolejni radni tej partii (PiS) martwili się o niepełnosprawnych i środowisko w naszym mieście – kolejno Norbert Penza i Marek Sienkiewicz. Ten drugi ostatnio interweniował, że w mieście wycina się coraz więcej drzew. – Powinniśmy walczyć o każde drzewo – apelował do prezydenta.
Prezydent odpowiedział im – tłumaczył i wyjaśniał wiele kwestii. W tym także to, że mieszkańcy nie meldują się w Głogowie, nie płacą za odpady. I na papierze ich ubywa. – W naszym mieście rocznie oddaje się do użytku ponad sto mieszkań – przytaczał dane statystyczne. Ale również te finansowe. – Ze względu na epidemię zacisnęliśmy pasa. Jeżeli popatrzymy na strukturę wydatków publicznych – warto zwrócić uwagę na to, że galopują koszty związane z oświatą. Wydajemy 125 mln zł na oświatę. Nie na prąd, ale subwencja nie wystarcza nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli. A na oświacie nie chcemy oszczędzać. Jestem ostatni do drastycznych cięć. Finansowanie oświaty w naszym kraju nie idzie w dobrym kierunku. Druga sprawa – podatki PiT. Rozumiem politykę socjalną państwa… może to dobry kierunek. W to miejsce nie dano narzędzia, które by rekompensowało utratę wpływów. Nowy ład? Stracimy kolejne kilka milionów do budżetu miasta – Rokaszewicz mówił, że ratusz pomógł przedsiębiorcom przetrwać trudny czas na kwotę ponad miliona złotych. – Dzięki temu wielu przetrwało na rynku – podkreślał. Kolejne, te większe, się rozwijają. Wkrótce w Sitechu kolejne 200 osób znajdzie pracę.

W obronę prezydenta wziął radny Michał Wnuk. Jednym tchem mówił o tym co dobre. – Rafael Rokaszewicz jest niezmienny – mamy prezydenta współpracującego z każdym. Ten rok wymagał mądrości i współdziałania. Był czasem trudnych i odpowiedzialnych wyborów. Także dla prezydenta – ten egzamin zdał – chwalił. W końcu przeszli do głosowania – po ponad godzinne dyskusji. I tutaj niespodzianka. Radni PiS-u zagłosowali za udzieleniem absolutorium prezydentowi Rokaszewiczowi. Po raz pierwszy w historii.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się