my:KotlaRegion

Horbatowski z absolutorium: Dziękuję za zaufanie1 min na czytanie

Horbatowski z absolutorium: Dziękuję za zaufanie

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli odbyła się sesja rady gminy. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Radni po raz kolejny jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

Podczas sesji wójt Łukasz Horbatowski omówił raport o stanie gminy Kotla, który wcześniej w całości został przedstawiony radnym.

Radoxim 5

– Cieszy mnie pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej. Dziękuję za jednomyślne poparcie i zaufanie. To już dwunaste udzielone mi absolutorium. Jest to sukces nas wszystkich. Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom i radom sołeckim, pracownikom urzędu oraz dyrektorom, pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych, a także wszystkim podmiotom z którymi współpracuję – mówił Horbatowski.
RED

Zobacz inne

Więcej w my:Kotla