Extra

Jak przeciwdziałać przemocy domowej? Ważne słowo od adwokata3 min na czytanie

Jak przeciwdziałać przemocy domowej? Ważne słowo od adwokata

Radzi Krzysztof Gągół z Kancelarii Adwokackiej przy ul. Hugona Kołłątaja 12 na Starym Mieście.

Szalejąca epidemia koronawirusa spowodowała, że członkowie rodzin zmuszeni zostali spędzać ze sobą o wiele więcej czasu niż dotychczas. Część rodzin dotknięta została problemami ekonomicznymi, zdrowotnymi i innymi, które skutkowały zwiększonym stresem. W tych okolicznościach w niektórych rodzinach pojawiło się lub nasiliło się zjawisko przemocy domowej.

Czym jest tzw. przemoc domowa?
Przemoc domowa jest zamierzonym działaniem lub zaniechaniem sprawcy, którego celem jest podporządkowanie ofiary. W jego ramach sprawca ma przewagę nad swoją ofiarą. W rezultacie tego dochodzi do naruszania dóbr osobistych i praw ofiary. Zaznaczyć w tym miejscu należy , że przemoc domowa może mieć różny wymiar. Może być ona przemocą fizyczną, ale może również wyrażać się w przemocy psychicznej, ekonomicznej, a niekiedy i seksualnej.

Jak przeciwdziałać przemocy domowej?
Ofiary przemocy nie są pozostawione samym sobie i mogą skorzystać z różnych instrumentów prawnych, które pozwalają na skuteczne podjęcie działań przeciwko sprawcom przemocy. Najważniejszym problemem jest jednak podjęcie przez ofiarę decyzji o skorzystaniu z przysługujących jej możliwości.

Niebieska karta
Pierwszą z możliwości stanowi tzw. “Niebieska karta”. Jest to procedura, w ramach której ofiara przemocy może udać się do właściwego ośrodka pomocy społecznej lub jednostki policji i założyć sprawcy tzw. “Niebieską kartę”. W rezultacie odpowiednie służby podejmą wobec sprawcy szereg działań antyprzemocowych.

Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania.
Od 20 listopada 2020 r. funkcjonariusze policji otrzymali nowe narzędzia prawne przeciwko sprawcom przemocy domowej. Policjant ma prawo wydać wobec sprawcy, stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania. Środki te mogą być stosowane łącznie, na okres 14 dni.

Droga cywilna.
Ofiara przemocy domowej nie musi zdawać się na inicjatywę innych organów, lecz sama może wystąpić o eksmisję i zakaz zbliżania się przeciwko sprawcy przemocy do sądu cywilnego. W treści takiego wniosku można wystąpić również o zabezpieczenie wniosku, w ramach którego sąd może przedłużyć zastosowany przez policjanta nakaz opuszczenia mieszkania lub zakaz zbliżania się.

Odpowiedzialność karna.
Przemoc domowa może wypełniać znamiona przestępstwa znęcania się z art. 207 Kodeksu karnego. Wówczas sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku, gdy znęcanie się połączone jest ze szczególnym okrucieństwem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Dodatkowo, gdy następstwem działań sprawcy jest próba samobójcza ofiary, sąd wymierza karę pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Przestępstwo to jest ścigane z oskarżenia publicznego, a więc wystarczy dokonać zgłoszenia we właściwej jednostce policji lub prokuratury i dalsze działania będą prowadzone z urzędu.

Podsumowując pozostaje mi zaapelować do Państwa o zgłaszanie ośrodkom pomocy społecznej i policji sprawców przemocy domowej. Tylko brak tolerancji i konsekwentne karanie pozwoli wyplenić to negatywne zjawisko społeczne.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Extra