Dzieje sięGłogów

Jaki los czeka skrzynkę przy galerii Multibox?2 min na czytanie

1

MultiBox znajdujący się przy ul. Sikorskiego w Głogowie został otwarty jesienią 2019 roku. I od tego momentu kierowcy zwracają uwagę na skrzynkę elektryczną ustawioną przy wyjeździe z tej galerii – w ulicę Generała Bema.

– Już dawno powinna być przestawiona tak, by nie zasłaniała widoczności. Tutaj dochodzi do kolizji a lustro nic nie daje – zwracają uwagę kierowcy.

Radoxim 5

W ratuszu odsyłają nas do właściciela Multiboxu, ten do zarządcy skrzynki. Nim jest Tauron. – Urządzenia przy Galerii Multibox zostały wybudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowalnego na podstawie pozwolenia na budowę. Zostały uruchomione w 2016 r., kiedy jeszcze okoliczny teren nie był w pełni zagospodarowany. Infrastruktura drogowa i parking obiektów handlowych, zostały zrealizowane po wybudowaniu urządzeń elektroenergetycznych – czytamy w piśmie nadesłanym przez Tauron ponad rok temu.

Potem dowiadujemy się jeszcze, że “w trakcie procesu budowlanego urządzeń elektroenergetycznych uzgodniliśmy lokalizację złącza kablowego z ówczesnymi zarządcami terenu. Zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i w trakcie budowy urządzeń, zarządcy nieruchomości i inne instytucje nie wnosiły zastrzeżeń do lokalizacji złącza”.

Dlatego Tauron może przenieś skrzynkę, ale na koszt inwestora. – O sposobie rozwiązania sprawy poinformowaliśmy pisemnie Urząd Miejski w Głogowie we wrześniu 2020 r. Zadeklarowaliśmy również wolę współpracy i pomoc w procesie przygotowania i uzgodnienia dokumentów związanych z warunkami usunięcia kolizji, jak i później, na etapie udostępnienia naszych urządzeń do przebudowy – napisano nam w odpowiedzi. 

– To skrzynka należąca do właściciela terenu – podkreśla Marta Dytwińska-Gawrońska, rzeczniczka prezydenta miasta. Ten odpowiada. – Skrzynka została postawiona zgodnie z prawem budowlanym – mówi Agnieszka Staszak z galerii Multibox. Dodaje, że szansa na przeniesienie tej skrzynki jest, ale kosztować to może krocie – nawet setki tysięcy złotych. Wydaje się, że skrzynkach jak stała tak… stać będzie.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się