Dzieje sięGłogów

Jaki ma kapitał, jaki zysk przynosi? Radny Krzysztof Sarzyński pyta o spółkę TBS2 min na czytanie

Przekazali klucze do mieszkań nowego TBS-u. Otwarty został też plac zabaw 25

Szereg pytań na temat działalności spółki Krzysztof Sarzyński zebrał w interpelacji i dostał odpowiedzi przekazane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie. Dowiadujemy się z nich, że aktualna wysokość kapitału zapasowego spółki wynosi 9 mln 415 tys. zł.

W 2018 r. spółka osiągnęła 926 tys. zł zysku, a na 2019 r. plan finansowo – ekonomiczny TBS zakłada zysk netto w wysokości 943 tys. zł. Radny dociekał też, jakie sumy spółka przeznaczyła w zeszłym roku na swoją promocję i reklamę oraz na sponsoring. I dostał odpowiedź, że na promocję poszło 10,5 tys. zł. Na sponsoring w 2019 r. spółka wydała 8,8 tys. zł wspomagając sześć podmiotów na organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych, od zawodów pływackich organizowanych przez PIAST Głogów po Stachuriadę i Kotlactive, a także wystawę modelarską i festiwal szopek w Klubie Batalionowym i Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa.

Radoxim 5

Radny chciał też wiedzieć., czy w głogowskim TBS-ie wysokość czynszu jest zależna od wysokości zarobków najemcy. I okazuje się, tu nastąpiła zmiana. Jak wynika z odpowiedzi, 15 sierpnia 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy. Dotąd najemcy mieli obowiązek składania raz na dwa lata, w terminie do 31 maja, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim. Ten obowiązek został zniesiony.

Ustawa uchyliła też punkty mówiące o sankcjach za niezłożenie w terminie deklaracji lub wykazania w niej dochodów przekraczających ustawowe wysokości. Uchyliła też punkt dający możliwość obniżenia wysokości czynszu po spełnieniu przez najemcę określonych w ustawie warunków. Nowe regulacje dotyczą umów najmu zawartych przed i po wejściu w życie ustawy (15.08.2019.). Odpowiedź na ostatnie pytanie ucieszy pewnie wszystkich najemców TBS w Głogowie – w 2020 r. spółka nie planuje podwyżki czynszu w swoich zasobach mieszkaniowych.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się