Dzieje sięGłogów

Jeszcze droższy pobyt w DPS Magnolia… prawie 5 tys. zł miesięcznie!1 min na czytanie

Pracownicy DPS-u apelują o testy!

Obecnie pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej “Magnolia” kosztuje nieco ponad 4 tys. zł, ale starosta właśnie ogłosił, że opłata wzrośnie do 4 tys. 700 zł na miesiąc.

– Niewiele jest osób w Polsce, których 70 proc. dochodu (tyle płaci osoba przebywająca w DPS-ie – przyp. red.) wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania w takim domu jak nasz, więc dużo rodzin płaci – przyznaje dyrektor Magnolii Dariusz Wojtkowiak.

Radoxim 5

On sam nie zna szczegółów, ilu z podopiecznych jest wspomaganych opłatami przez rodziny, gdyż są to umowy cywilno-prawne między rodzinami a GOPS-ami.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się