Dzieje sięGłogów

Jubileusz 30-lecia księdza kanonika Piotra Matusa2 min na czytanie

Jubileusz 30-lecia księdza kanonika Piotra Matusa

Na uroczystości w kościele w Jaczowie parafianie tłumnie świętowali dzień wspólnoty. A to duża parafia – od Ruszowic po Potoczek. Ksiądz Piotr sprawuje tu posługę od 15 lat. Jubileusz i dzień wspólnoty parafialnej rozpoczął się mszą św. koncelebrowaną przez kilku kapłanów. Wierni dziękowali swojego proboszcza, za jego odważne pomysły, twórczy charakter, odbicie w nim Boga i modlili się za niego. Ksiądz Piotr modlił się o pokój, o ustanie wojny i uwolnienie świata.

– 15 lat jak Duch Święty przysłał go na tę parafię. Tak wiele się tutaj dokonuje od strony duchowej. Te wszystkie akcje podejmowane przez księdza Piotra, jego serce dla ludzi starszych, turnusy dla chorych, otwarte serce w sprawach misyjnych, wspieranie ludzi w potrzebie – ks. dziekan Zbigniew Walaszek długo wymieniał akcje proboszcza z Jaczowa, również kaplice stworzone w zrujnowanej szkole w Ruszowicach, w stodole w Potoczku. – Wiele jeszcze tutaj pracy, więc tak szybko stąd nie odejdzie, chyba że do jakiejś katedry – przypomniał też, że w kwietniu ks. Piotr za swoją pracę został odznaczony godność kanonika. – Powinien sutannę mieć z guzikami, ale znając jego skromność, pewnie sobie takiej nie uszyje – gratulował i pobłogosławił ks. dziekan. Po mszy św. jubilat zaprosił parafian na koncert na scenie przy kościele w środku wsi. Zanim zagrał zespół Amarok, ks. Piotr przyjął wiele gratulacji, żarliwych życzeń, wyrazów szacunku i podziwu dla swojej pracy w parafii.

– Jesteś jak dobre drzewo, co dobre wydaje owoce, my dziękujemy Bogu za twej łaski moce. Za modlitwę, piękne wizje i krzewienie kultury. Niech dobry Ojciec zawsze spogląda z góry – parafianie życzyli mu energii w budowaniu i wzmacnianiu wspólnoty. W imienia wójta i rady gminy i całej społeczności gratulacje, podziękowania za pracę duszpasterską i życzenia przekazał przewodniczący Tadeusz Kozakowski. Święto zakończyło się agapą wspólnoty parafialnej na podwórku plebanii.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się