Dzieje sięFotoGłogów

Jubileusz 75-lecia Hufca ZHP w Głogów im. Dzieci Głogowskich6 min na czytanie

Jubileusz 75-lecia Hufca ZHP w Głogów im. Dzieci Głogowskich 15

W sobotę (3.10.) uroczystość miała miejsce w sali widowiskowej MOK rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu harcerskiego. Część oficjalną otworzyła dekoracja odznaczonych z okazji jubileuszu. Decyzją przewodniczącego ZHP Krzyż za Zasługi dla ZHP otrzymali – w stopniu złotym harcmistrzyni Bożena Mazur-Kasprzyszak, a w stopniu srebrnym harcmistrzyni Iwona Gbiorczyk i harcmistrz Krzysztof Stachów, komendant głogowskiego hufca. Krzyż w stopniu brązowym otrzymały podharcmistrzynie Karolina Ratajczak i Marzena Kucharska.

Honorową Odznaką Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zostały wyróżnione Patrycja Soluch, Gracja Matecka i Marta Tarkowska. Odznaczenia wręczyła Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Dorota Kołakowską. Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa został wyróżniony wójt gminy Kotla Łukasz Horbatowski oraz wieloletni kwatermistrz na bazie obozowej, przyjaciel hufca. Andrzej Łukaszewicz. Wśród gości harcerskiego jubileuszu byli m.in. prezydent Rafael Rokaszewicz i starosta głogowski Jarosław Dudkowiak i wicestarosta Jeremi Hołownia. Życzenia i gratulacje przekazał też poseł Piotr Borys. Część nieoficjalna rozpoczęła się wspomnieniami, m.in. z obozów harcerskich w Stilo opowiadanymi przy ognisku na scenie.
RED

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się