O widokówkach Głogowa z okresu PRL
Historia

O widokówkach Głogowa z okresu PRL

W grudniu ubiegłego roku światło dzienne ujrzała jedna z publikacji niżej podpisanego, wydana przez Fundację Lokalnych Inicjatyw Społecznych i dotycząca Głogowa na powojennych ...

Historia parafii Miłosierdzia Bożego

W 1987 r. w kurii zielonogórsko-gorzowskiej zapadła decyzja o budowie kościoła. Trudu tego podjął się ks. kanonik Janusz Idzik, przyszły proboszcz. W tym ...
Historia
O epidemiach w dawnym Głogowie
Historia

O epidemiach w dawnym Głogowie

Obyś żył w ciekawych czasach – tak brzmi jedno z dawnych chińskich przysłów, które niekoniecznie symbolizuje czasy w pozytywnym tego słowa znaczeniu… Obecnie, ...
Pomnik Józefa Wybickiego
Historia

Pomnik Józefa Wybickiego

W styczniu 2017 roku Rada Miejska w Głogowie postanowiła, że na Placu generała Jana Nepomucena Umińskiego stanie pomnik Józefa Wybickiego – polityka i ...
O zegarach z przedwojennego Głogowa
Historia

O zegarach z przedwojennego Głogowa

Jedną z ważniejszych firm na przełomie XIX i XX wieku w Europie, zajmującą się produkcją czasomierzy było głogowskie przedsiębiorstwo Carla Weissa. Michał Olejniczak ...