Budują się w gminie Grębocice

W Gminie Grębocice widać systematyczny wzrost liczby budowanych domów. Łączna liczba pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Grębocice, wydanych w latach ...
my: Grębocice

W Żabicach rozbudują oświetlenie uliczne

W najbliższym czasie w Żabicach wykonana zostanie rozbudowa oświetlenia ulicznego. Aktualnie przygotowywane są dokumenty do zlecenia wykonania rozbudowy oświetlenia drogi wewnętrznej. Wykonana zostanie ...
my: Grębocice