Dzieje sięGłogów

KGHM i samorządy podpisały Deklaracja na Rzecz Rodziny w Zagłębiu Miedziowym1 min na czytanie

KGHM i samorządy podpisały Deklaracja na Rzecz Rodziny w Zagłębiu Miedziowym

W siedzibie KGHM Polska Miedź SA przedstawiciele 29 samorządów Zagłębia miedziowego podpisali dziś „Deklarację na Rzecz Rodziny w Zagłębiu Miedziowym”.

W dokumencie czytamy, że jej sygnatariusze zobowiązują się m. in. do wspólnych działań skierowanych do młodzieży, rodziców i pedagogów, wzmacniania takich wartości jak rodzina i rodzicielstwo i więzi społeczne oraz wypracowanie mechanizmów przeciwdziałających kryzysowi demograficznemu. Proponowane działania na rzecz rodziny obejmują m.in. programy zdrowotne, profilaktyczne i szkoleniowe.

Wśród samorządów, które podpisały deklarację znaleźli się m. in. starosta Powiatu polkowickiego Kamil Ciupak oraz burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

– Cieszę się, że KGHM chce pomagać samorządom w zakresie wspierania rodziny. Dzisiejsze spotkanie dotyczyło bowiem m. in. oceny i diagnozy niekorzystnych zjawisk występujących na terenie Zagłębia Miedziowego, z którymi na co dzień borykają się samorządy i rodziny. Chodzi np. o przemoc w szkołach czy coraz częstsze zjawisko stosowania przez uczniów niebezpiecznych używek.

Ale co najważniejsze, zakończyło się przedstawieniem instrumentów wsparcia dla samorządów w rozwiązywaniu tych problemów, a dla dyrektorów szkół deklaracją pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w ramach „Akademii przywództwa liderów oświaty” – podkreśla Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

„Deklaracja na Rzecz Rodziny w Zagłębiu Miedziowym” jest ukoronowaniem badań prowadzonych przez KGHM wśród młodzieży. Skupione one były wokół roli rodziny w ówczesnym świecie. Młodych ludzi zamieszkujących teren Zagłębia Miedziowego pytano także m. in. o ich plany zawodowe oraz oczekiwania wobec lokalnego rynku pracy.
RED
fot.nadesłane

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się