Dzieje sięGłogówKGHM

KGHM na podium w rankingu „Czempioni Narodowi”2 min na czytanie

KGHM na podium w rankingu „Czempioni Narodowi”

1. miejsce dla KGHM Polska Miedź S.A. w kategorii gospodarka, 2. miejsce w rankingu „Czempioni Narodowi”, a także 3. miejsce w kategorii specjalnej – Zieloni Czempioni. Miedziowy gigant wysoko w raporcie „Polityka Insight”.
Tegoroczny raport „Polityka Insight” przyniósł KGHM Polska Miedź 2. miejsce w rankingu „Czempioni Narodowi”. Tym samym Polska Miedź utrzymała pozycję z roku 2020 i jednocześnie status „Czempiona Międzynarodowego” razem z PKN Orlen S.A.

Spośród poszczególnych kategorii uwzględnionych w raporcie 1. miejsce przypadło KGHM w kategorii Gospodarka. Jak argumentują autorzy zestawienia „lider w kategorii gospodarka odzwierciedla wkład danej firmy w rozwój gospodarczy Polski”. KGHM odnotował również 1. miejsce w rankingu wg głównych sektorów gospodarki. W „górnictwo i energetyka” na 8 sklasyfikowanych firm zajął pierwszą pozycję.

„Polityka Insight” ze względu na temat przewodni tegorocznego raportu „Czempioni narodowi. Jak wspierają środowisko” postanowiła dodatkowo utworzyć kategorię specjalną – Zieloni Czempioni, w której oceniono zaangażowanie firm w dbałość o środowisko naturalne. W tej klasyfikacji KGHM zajął 3. miejsce.

Jak napisali autorzy raportu o KGHM i spółce węglowej JSW S.A., która zajęła 5. miejsce: „Warto zwrócić uwagę na wysoką pozycję dwóch firm z branży wydobywczej. Mimo funkcjonowania w branży o relatywnie negatywnym wpływie na środowisko, firmy te dążą do ograniczenia swojego śladu, jaki zostawiają w przyrodzie, stosując różne działania osłonowe i minimalizujące efekty zewnętrzne swojego biznesu”.

„Polityka Insight” to centrum analiz polityczno-gospodarczych . Raport Polityki Insight to program autorski. Powstał w oparciu o metodologię, która pozwala sklasyfikować 50 największych polskich firm w czterech kategoriach: czempioni międzynarodowi , narodowi , lokalni oraz firmy aspirujące. Cechą wspólną czempionów narodowych jest przede wszystkich ich duże znaczenie dla gospodarki, rozumianej jako wysoki wkład w potencjał gospodarczo-polityczny kraju oraz znacząca rola, jaką pełnią w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Czempioni narodowi dzięki swojej marce wspierają siłę eksportową państw i przecierają szlaki mniejszym firmom na zagranicznych rynkach. Narodowi czempioni dzięki inwestycjom w badania, rozwój i sprawne zarządzanie, budują konkurencyjność gospodarek narodowych.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się