Dzieje sięGłogówKGHM

KGHM nie poddaje się pandemii. Osiąga wysokie wyniki3 min na czytanie

KGHM nie poddaje się pandemii. Osiąga wysokie wyniki

KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2020 roku. Pomimo pandemii i niepewności na światowych rynkach, skonsolidowane i jednostkowe wyniki miedziowego giganta są satysfakcjonujące. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii i świadomemu zarządzaniu w okresie pandemii, Grupa KGHM realizuje zgodną z planem produkcję, poziom inwestycji, utrzymuje dyscyplinę kosztową, a poziomy kwartalnych wyników operacyjnych są najwyższe od lat.

EBITDA w drugim kwartale 2020 roku osiągnęła poziom 1,5 mld zł. Podobnie wysoki wynik ostatni raz Grupa osiągnęła w pierwszym kwartale 2017 roku. Spółka matka także odnotowała najwyższy kwartalny wynik operacyjny w kwocie nieco ponad 1 mld zł.

Radoxim 5

Wysoką EBITDA zanotowała również Sierra Gorda, która wykazała niemal 150% wzrost wyniku operacyjnego w porównaniu do II kwartału 2019 roku (do kwoty 324 mln PLN), co stanowi najwyższy w historii wynik tej kopalni. Co istotne, KGHM International odnotował wynik EBITDA w II kwartale dwukrotnie wyższy w porównaniu do I kwartału tego roku.

Skonsolidowany wynik netto Grupy KGHM w II kwartale br. wyniósł 9 mln PLN, co oznacza spadek o 409 mln PLN w porównaniu do II kwartału 2019 roku. Na zmianę wyniku wpłynęły głównie różnice kursowe (-237 mln PLN) oraz wyższa strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności (-147 mln PLN).

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie KGHM w drugim kwartale osiągnął poziom 1,58 USD/funt. Był on niższy aż o 12% w porównaniu do II kwartału poprzedniego roku.

Na skutek wzrostu dodatnich przepływów z działalności operacyjnej oraz zmiany struktury finansowania zobowiązań, Grupa utrzymała założony niski poziom wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA oraz istotny spadek zadłużenia netto Grupy wyrażonego w dolarach, od początku roku 2020.

Produkcja Grupy KGHM, mimo światowego kryzysu spowodowanego pandemią, utrzymana została na poziomach zbliżonych do zeszłorocznych, co ważne na poziomach budżetowanych. Grupa, jako jeden z trzech globalnych graczy z czołówki rynku miedzi, zwiększyła w drugim kwartale wolumen produkcji. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w pierwszym półroczu 2020 roku 351 tys. ton (tj. -0,3% vs I półrocze 2019 roku). Rekordowo wysoka była produkcja w Sierra Gorda. W pierwszym półroczu osiągnęła poziom 39 tysięcy ton i była wyższa o 34%. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.

W pierwszym półroczu 2020 roku KGHM Polska Miedź S.A. zrealizowała inwestycje na kwotę 1 024 mln złotych, przy założeniach budżetowych na cały rok na poziomie 2 250 mln złotych. Zgodnie z planem postępują m.in. prace w Programie Udostępniania Złoża, rozbudowie OUOW Żelazny Most oraz innych strategicznych programów rozwojowych spółki.

W marcu, jak wiele firm w Polsce i na świecie, Grupa KGHM stanęła w obliczu kryzysu, którego skala zaskoczyła wszystkich. Spółka, we wszystkich swoich aktywach krajowych i zagranicznych, natychmiast zaczęła wdrażać procedury, które miały uchronić ją przed ograniczaniem produkcji, zamykaniem zakładów i pogorszeniem parametrów finansowych.

Kierując się zasadami zintegrowanego i efektywnego zarządzania na poziomie całej Grupy Kapitałowej, powołano sztab kryzysowy, monitorujący sytuację z zakażeniami w Grupie. W kolejnym kroku wdrożono procedury dotyczące wyjazdów służbowych, konferencji, szkoleń oraz izolacji kluczowych pracowników.

Zakupiono kamery termowizyjne do badania temperatury u pracowników – dziś są na 30 bramach wejściowych w oddziałach i centrali KGHM. Wprowadzono odkażanie przestrzeni pasażerskiej w autobusach realizujących przewozy pracownicze.
Ograniczono liczbę osób jednorazowo zjeżdżających na dół oddziałów górniczych. Wszystkie oddziały wprowadziły dezynfekcję pomieszczeń wspólnych.

KGHM prowadzi szeroką akcję informacyjną opierającą się na plakatach, artykułach w intranecie, gazecie zakładowej, ekranach startowych komputerów oraz zakładowej telewizji. Wykorzystywano niestandardowe narzędzia, by pracownicy zwracali uwagę na bezpieczne zachowania i świadomie mogli stosować się do procedur zapewniających bezpieczeństwo w pracy.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się