Dzieje sięmy:GminaGłogów

KGHM szykuje się do odwiertów za Przedmościem1 min na czytanie

KGHM szykuje się do odwiertów za Przedmościem
oznorTO

Za wsią, w kierunku Białołęki w gm. Pęcław trwa utwardzanie dróg. – To prace na prywatnej działce. KGHM, zgodnie z koncesją, przygotowuje się do odwiertów – mówi wójt gminy Głogów Bartłomiej Zimny.

Wójt dodaje, że zawsze przy prowadzeniu swoich prac na terenie gminy KGHM utwardza drogi, z których korzysta, po zakończeniu przywraca je do stanu zastanego, a często zostawia w lepszym. Tak było przy odwiertach prowadzonych w poprzednich latach m.in. w Serbach, Grodźcu Małym czy Starych Serbach.

Radoxim 5

– Te prace poszukiwawcze są dosyć intensywne na terenie gminy. Teraz kolej na odwierty pod Przedmościem – przypomina, że podobne prace trwają już w gminie Pęcław, w ramach tej samej koncesji. We wspomnianej lokalizacji rozpoczęły się prace przygotowawcze do wiercenia – budowa placu wiertni. Planowany odwiert związany jest z realizacją przez KGHM koncesji „Retków-Ścinawa” i dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złoża miedzi. Odwiert będzie wykonywany przez spółkę z Grupy Kapitałowej KGHM: PeBeKa. Rozpoczęcie wiercenia planowane jest do końca tego roku. Prawdopodobny czas prowadzenia robót wiertniczych to 2-3 miesiące.

Mieszkańcy Przedmościa śledzą prace w polu. – KGHM rozpoczął poszukiwanie złóż miedzi na terenie objętym koncesją. Jej tereny obejmują także okolice Głogowa, a dziś wiemy, że również Przedmościa. Na chwilę obecną trwają przygotowania lokalizacji do wprowadzenia sprzętu służącego do wykonania odwiertu – podaje radny powiatowy z Przedmościa Marcin Kuchnicki. Jak sprawdził, ostatnie takie badanie w Przedmościu było wykonywane od grudnia 1985 do czerwca 1986 roku. – Wykonano wówczas badanie rdzenia na głębokość 1440 metrów – dodaje radny.

RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się