Edukacja Głogów

KGHM UJW – wspólnie kształcą inżynierów3 min na czytanie

KGHM UJW - wspólnie kształcą inżynierów

Znacznie wyższy poziom współpracy. Liczne korzyści dla studentów i absolwentów kierunku Górnictwo i geologia. Światowy koncern miedziowy zawarł z Uczelnią Jana Wyżykowskiego umowę w zakresie kształcenia dualnego.  

Kolejne ważne porozumienie między KGHM Polska Miedź S.A. a Uczelnią Jana Wyżykowskiego podpisane. Dotyczy ono kształcenia studentów na kierunku Górnictwo i geologia.

Nauczanie dualne zakłada realizowanie przedmiotów specjalnych przy bezpośrednim udziale przedsiębiorstwa, z którym jest podpisana umowa. To oznacza, że studenci górniczego kierunku UJW o specjalnościach: Techniki eksploatacji złóż, Maszyny i urządzenia górnicze oraz Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż będą mieli możliwość m.in.  odbywania staży, a także praktyk w rzeczywistych realiach przemysłu w zakładach należących do miedziowego holdingu.

– To pierwsze w historii Uczelni tego typu porozumienie dotyczące kształcenia  dualnego – powiedział dr T. Kierzyk, rektor UJW. – Umowa ta w stu procentach realizuje założenie ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, a to stawia nas na najwyższym poziomie  – podkreśla Rektor UJW. – Od dziś będziemy mówić, że wspólnie z KGHM prowadzimy studia. To oznacza wspólne kształtowanie sylwetki absolwenta, to kim ma być przyszły inżynier. Wspólnie ustalamy program studiów oraz kadrę. Dodajmy, że na górniczych kierunkach wykładowcy to większości doświadczeni praktycy, wieloletni współpracownicy miedziowej spółki. To gwarantuje studentom zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce. 

– Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest bardzo blisko zlokalizowana naszych oddziałów, można powiedzieć, że  na terenie KGHM-u  – przyznał podczas spotkania  Radosław Stach, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji w KGHM Polska Miedź S.A. –Wielu naszych pracowników to absolwenci albo jej studenci.  Kształcenie dualne i współpraca między KGHM a uczelnią to dobre połączenie wiedzy i doświadczenia. Dzisiejsze porozumienie to kolejny krok. Wierzę, że będzie on zarówno dobry dla miedziowej spółki  jak i dla uczelni. 

Spółka, zapewni dyplomantom pełne wsparcie w zakresie przeprowadzania badań czy opracowywania tematów przy realizacji prac dyplomowych, (naukowych).

Przyszli inżynierowie po zakończeniu nauki otrzymają nie tylko dyplom, lecz także konkretny wpis w CV, który zyska na dodatkowej wartości dzięki certyfikatowi  KGHM.

Porozumienie przewiduje także realizowanie programów stypendialnych dla najlepszych studentów i absolwentów UJW, jako inwestycję na rzecz tworzenia zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników KGHM.

– Bardzo się cieszę, że w naturalny sposób materializuje się wizja Uczelni Jana Wyżykowskiego jako pierwotna potrzeba nie tylko pogłębiania wiedzy, ale przede wszystkim dostarczy ona pracodawcom z naszego regionu wysoko wykwalifikowanych pracowników – dodał Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic. 

Warto dodać, że Uczelnia Jana Wyżykowskiego kształci obecnie na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim na kierunkach: Administracja, Pedagogika, Informatyka, Logistyka, Prawo, Zarządzanie, Górnictwo i geologia, a także Mechatronika i  Zarządzanie i inżynieria. W swojej ofercie posiada także ciekawą propozycję studiów podyplomowych oraz NOWOŚĆ studia II stopnia z podyplomowymi. REKRUTACJA TRWA! 

ZAPRASZAMY! Studiuj w sercu Zagłębia Miedziowego. Pamiętaj jesteśmy blisko Twojego domu! Poznaj nas lepiej – www.ujw.pl

Uczelnia Jana Wyżykowskiego  Polkowice

ul.Skalników 6B

tel.76 746 53 53

Zobacz inne