Dzieje sięGłogówKGHM

KGHM z nagrodami za raport roczny i z „Bursztynem Polskiej Gospodarki”2 min na czytanie

KGHM z nagrodami za raport roczny i z „Bursztynem Polskiej Gospodarki”

Miedziowy gigant po raz kolejny został laureatem prestiżowego konkursu Instytutu Rachunkowości i Podatków “The Best Annual Report” na najlepszy raport roczny. Z kolei podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie, KGHM został nagrodzony statuetką „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021″.
Skonsolidowany Raport za 2020 rok został doceniony tytułem „The Best of the Best”.

– Chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej nagrody, którą KGHM otrzymuje już po raz kolejny. Dziękuję przede wszystkim pracownikom – Zespół Sprawozdawczości, Księgowości i Finansów oraz wszystkim tym, którzy współpracowali przy tworzeniu sprawozdania – powiedziała Agnieszka Sinior, Główny Księgowy w KGHM Polska Miedź S.A.

The Best Annual Report to konkurs, który promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z całego kraju, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Laureatem „The Best Of The Best” zostaje spółka, która w sposób stały utrzymuje wysoki poziom jakości raportowania i komunikacji z rynkiem i która w ciągu wszystkich edycji konkursu trzy razy zdobyła I nagrodę główną. Ponowne wyróżnienie tym tytułem dla KGHM dowodzi wysokich standardów w spółce.

Proces raportowania w KGHM Polska Miedź S.A. odbywa się w cyklu rocznym. Skonsolidowany Raport Roczny obejmuje zarówno dane finansowe jak i Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych raport. bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska.

W ubiegłym tygodniu podczas VII Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie, KGHM został nagrodzony statuetką „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021″. Kapituła konkursu doceniła miedziowego giganta za realizację strategii Spółki i bardzo dobre wyniki finansowe.

Nagroda „Bursztyn Polskiej Gospodarki” przyznawana jest osobom, firmom i instytucjom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się