Dzieje sięGłogów

Kolejne 100 tysięcy złotych dotacji dla działkowców1 min na czytanie

Boom na działki rekreacyjne. Właśnie tam głogowianie coraz częściej spędzają wolny czas

Na najbliższej sesji rady miejskiej (18.03.) radni głosować będą nad przyjęciem Regulaminu udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z propozycją regulaminu udzielania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych te mogą ubiegać się o pieniądze z miasta na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem działek.

Dotacja może być przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD. Dotacje przyznawane są na wniosek złożony przez ROD do 30 września każdego roku.

Radoxim 3

Wybór i ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dotacji zostanie dokonana przez Komisje Konkursową powołaną zarządzeniem prezydenta. W budżecie miasta zaplanowano na ten cel 100 tys. zł.

– Ogrody działkowe to miejsca wypoczynku i rekreacji dla tysięcy głogowian. Jak sami działkowcy mówią to zielone płuca miasta. Sporą grupę stanowią także mieszkańcy posiadający ogrody działkowe poza Głogowem, m.in. w Kulowie, Kluczach. Zarządy tych ogrodów także mogą ubiegać się o te dotacje – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się