Dzieje sięGłogów

Kończy się kolejny etap jednej z dłuższych inwestycji na os. Piastów Śląski1 min na czytanie

Kończy się kolejny etap jednej z dłuższych inwestycji na os. Piastów Śląski

Prace podążają za powstającym na nowym Piastowie budownictwem mieszkaniowym. W tym roku wykonywano trzy z zaprojektowanych tam ulic, z oświetleniem i odwodnieniem. To ul. Ks. Żagańskich – odcinek od skrzyżowania z ul. Ks. Oleśnickich do skrzyżowania z ul. Ks. Mechtyldy oraz ul. Ks. Mechtyldy i Ks. Bolesława Wysokiego. Umowa z firmą Instal-Głogów objęła też wykonanie tymczasowych dróg z płyt betonowych na projektowanym nowym osiedlu domków jednorodzinnych. Zakres prac był duży, a został jeszcze zwiększony. Trwają rozliczenia zgodnie z obmiarami geodezyjnymi wykonanych robót. Do zabezpieczonych w budżecie na ten rok 2 mln zł miasto dopisuje dodatkowe 240 tys. zł (28.04.).

Zakres zwiększył się o położenie chodnika przy ul. Książąt Żagańskich od strony nowego budynku wielorodzinnego od skrzyżowania z ul. Cylejską do skrzyżowania z ul. Mechtyldy oraz przy ul. Książąt Oleśnickich wzdłuż nowego budynku wielorodzinnego do skrzyżowania z ul. Książąt Żagańskich. Wykonano też dodatkowe zabezpieczenia odkrytych sieci elektroenergetycznych, które nie były zainwentaryzowane. Zwiększenia wymagał również zakres robót przy kanalizacji deszczowej i drogowych. Po rozliczeniach wartość zadania zamknie się kwotą 3 mln 90 tys. zł. Z tego w 2020 r. wykonano roboty za 850 tys. zł. W następnych latach na nowym Piastowie będą budowane kolejne drogi.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się